ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Andrychów

Tereny, na których pojawiają się szkodliwe substancje, np. duże stężenia metali ciężkich lub substancje ropopochodne, muszą zostać we właściwy sposób oczyszczone, aby roślinność i organizmy żywe mogły się bez przeszkód rozwijać. Unieszkodliwienie tych substancji może się odbywać na kilka sposobów. Jednym z nich jest bioremediacja, którą zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Dowiedz się więcej na temat tej technologii i sprawdź, jak skorzystać z niej w Andrychowie. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Andrychów – bioremediacja zanieczyszczonych gleb

Bioremediacja to technologia pozwalająca na unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, które z jakichś przyczyn trafiły do gleb. Może się odbywać na dwa sposoby: na miejscu występowania zanieczyszczenia lub poprzez odbiór ziemi i jej oczyszczenie poza skażonym terenem.

Bioremediacja jest metodą skuteczną w przypadku:

  • wycieków ropy,
  • skażenia metalami ciężkimi,
  • zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi,
  • zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (np. produkcyjnymi).

Oczyszczaniem gleb, podobnie jak utylizacją odpadów niebezpiecznych, mogą się zajmować wyłącznie uprawnione do tego podmioty dysponujące odpowiednimi technologiami i sprzętem. Jeśli chcesz w Andrychowie skorzystać z profesjonalnych usług w tym zakresie, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegóły przebiegu procesu bioremediacji i ustalimy warunki współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków