ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Bochnia

Termin bioremediacja oznacza proces usuwania zanieczyszczeń (zwłaszcza substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych przy użyciu żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego typu zanieczyszczeń zmieniając je w mniej szkodliwe.

Mamy kilka technologii bioremediacyjnych, a mianowicie:
– bioremediację podstawową – czyli wykorzystanie naturalnej mikroflory skażonego gruntu i obserwowanie zachodzących procesów
– bioaugmentację – wprowadzenie dodatkowych mikroorganizmów do gleby, gdy rodzima populacja nie wykazuje pożądanej aktywności w kierunku biodegradacji zanieczyszczeń
– biostymulację – czyli stymulacja mikroflory poprzez modyfikowanie warunków środowiskowych


Bioremediacja jest możliwa do wykonania, m.in. w Bochni oraz okolicach tego miasta. Nie możemy jednak wykonać jej na własną rękę ze względu na wysokie ryzyko niebezpieczeństwa, zwłaszcza wobec zdrowia ludzkiego. Potrzebny jest zatem do tego doświadczony podmiot, który odpowiednio zajmie się naszą glebą bądź wodą i zadba o bezpieczne wykonanie bioremediacji.

Bochnia- bioremediacja możliwa w Twojej okolicy

Metoda bioremediacji staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją efektowność i pozytywny wpływ wobec środowiska naturalnego. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych posiada w swojej ofercie właśnie taką usługę. Co więcej, uatrakcyjnia ją jeszcze bardziej dzięki przystępnej cenie i profesjonalnemu wykonaniu przy użyciu niezawodnego sprzętu. Posiadamy odpowiednie uprawnienia pozwalające na w pełni bezpieczny przebieg bioremediacji. Zaufaj nam, a nie zawiedziesz się!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków