ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Chrzanów

Bioremediacja to specjalistyczna metoda usuwania zanieczyszczeń z gleb oraz wód podziemnych. Technologia ta wykorzystuje organizmy żywe, których zadaniem jest przeobrażanie trujących substancji w związki nieszkodliwe.

Bioremediacja może przybierać kilka form – może odbywać się w sposób naturalny lub wspomagany z zewnątrz:

  • bioremediacja podstawowa – wykorzystująca mikroflorę występującą na danym terenie w sposób naturalny przy obserwacji zachodzących procesów;
  • biostymulacja – modyfikowanie warunków środowiska w ten sposób, by stymulować mikroflorę i wywoływać określone procesy;
  • bioaugumentacja – wykorzystanie dodatkowych mikroorganizmów – bakterii, drożdży, grzybów – jeśli procesy zachodzące naturalnie nie są wystarczające do usunięcia zanieczyszczeń z terenu.

Chrzanów – dowiedz się więcej o bioremediacji w swojej okolicy

Metoda ta zdobywa coraz więcej zwolenników, jako że jest skuteczna i coraz lepiej dopracowana przez specjalistów. Na terenach narażonych na skażenia np. substancjami ropopochodnymi dzięki bioremediacji można przywrócić naturalny stan środowiska – oczyścić gleby i wodę oraz umożliwić organizmom żywym niezakłócony rozwój.

Metodę tę można zastosować także w Chrzanowie oraz okolicach miasta. Zajmuje się tym Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy ofertę. Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków