ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Gorlice

Zanieczyszczone gleby to bardzo duży problem. W efekcie zanieczyszczeń wymiera roślinność, ponieważ nie jest w stanie czerpać z podłoża niezbędnych do życia substancji. Z czasem również zwierzęta zaczynają słabnąć i chorować, a teren jest niezdatny do wykorzystania przez człowieka pod wieloma aspektami. Istnieją jednak naturalne – i co najważniejsze skuteczne – sposoby na to, aby oczyścić gleby ze szkodliwych substancji. Technologią, która to umożliwia, jest bioremediacja.

 

Bioremediacja – skorzystaj z usług w Gorlicach

Na czym polega bioremediacja? Jest to proces oczyszczania gleb za pomocą żywych mikroorganizmów lub roślin. Ich zadaniem jest rozkład niebezpiecznych związków na substancje, które nie są szkodliwe środowisku. Bioremediacja często zachodzi samoistnie, w sposób naturalny i bez udziału człowieka. Jednak na terenach silnie skażonych, np. substancjami ropopochodnymi lub metalami ciężkimi, niekiedy potrzebna jest ingerencja z zewnątrz, czyli bioremediacja inżynieryjna. Metodą tą można usunąć zanieczyszczenia z gleb oraz wód podziemnych, a w efekcie przywrócić równowagę środowiska na określonym terenie i umożliwić normalny rozwój roślinności oraz fauny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bioremediacji dostępnej w Gorlicach, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci informacji na temat tego, jak przebiega proces i w jakich sytuacjach warto zdecydować się na zastosowanie tej technologii. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków