ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Kęty

Stare stacje, miejsca przemysłowe, wypadki drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej lub benzynę- to tylko niektóre miejsca i sytuacje, na skutek których ziemia zostaje zanieczyszczona. Wymaga ona wtedy usunięcia z miejsca zdarzenia i jako odpad niebezpieczny odpowiedniego zagospodarowania, a mianowicie remediacji w procesie odzysku. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to podmiot świadczący właśnie takie usługi. Posiadamy nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale również niezbędny sprzęt i uprawnienia, bez których profesjonalna utylizacja odpadów, w tym niebezpiecznych, nie byłaby możliwa.

Rodzaje bioremediacji

Bioremediacja to oczyszczanie ziemi, wody oraz gruzu za pomocą mikroorganizmów z niebezpiecznych chemicznych substancji zagrażających naszemu środowisku, zdrowiu ludzkiemu, a nawet życiu. Wyróżniamy parę rodzajów bioremediacji:

Bioremediacja podstawowa– proces, podczas którego dochodzi do obniżenia koncentracji substancji zanieczyszczającej w gruncie do bezpiecznego poziomu w określonych i akceptowalnych ramach czasowych, wykorzystywana jest tylko naturalna mikroflora skażonego gruntu.

Biostymulacja– stosowana, gdy tempo naturalnego procesu bioremediacji jest niewystarczające. Wtedy wykorzystuje się stymulację rodzimej mikroflory, w celu przyspieszenia procesu oczyszczenia gleby z zanieczyszczeń.

Bioaugmentacja– zwiększanie populacji mikroorganizmów. Proces ten ma za zadanie wzbogacić zanieczyszczony teren w specjalnie wyselekcjonowane bakterie o dużej zdolności do biodegradacji skażeń.

Elektrobioremediacja– duża grupa metod oczyszczania gruntu wykorzystujących zjawiska mikrobiologiczne i chemiczne. Bezpośrednie oddziaływanie pola elektrycznego na roztwór elektrolitu znacznie przyspiesza przepływ przez porowatą fazę stałą i pozwala kontrolować jego kierunek.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, sprawdź naszą pełną ofertę w zakładce klikając- tutaj, lub po prostu skontaktuj się z nami. Działamy na terenie całego województwa małopolskiego, zachęcamy do współpracy mieszkańców Kęt i okolic tego miasta.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków