ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

2 kwietnia, 2024

Bioremediacja Kraków

Tereny poddane działaniu substancji szkodliwych dla środowiska, np. metali ciężkich, powinno się poddawać specjalnym procesom, których zadaniem jest unieszkodliwienie tych substancji. Procesem takim jest między innymi bioremediacja. Jak skorzystać z takiej usługi?

Profesjonalna bioremediacja w Krakowie

Kraków to jedno z miejsc, w których można skorzystać z usług w tym zakresie realizowanych przez profesjonalistów. Jako ZUOP, mamy uprawnienia do przeprowadzania bioremediacji na terenach skażonych.

Usuwamy zanieczyszczenia z gleby oraz wód podziemnych, wykorzystując żywe mikroorganizmy, które niszczą lub transformują odpady w substancje mniej szkodliwe.

Zachęcamy do kontaktu!

Dla kogo ta usługa?

Usługę kierujemy do wszystkich podmiotów z Krakowa i okolic, które są odpowiedzialne za dostawanie się szkodliwych substancji do środowiska.

Bioremediacja jest szczególnie zalecana na terenach, gdzie powstały np. wycieki ropy. Poza tym przydaje się w miejscach skażonych metalami ciężkimi oraz obszarach hutniczych. Z usługi powinny korzystać też obszary przemysłowe, szczególnie w otoczeniu fabryk, oczyszczalni ścieków, laboratoriów, czy wysypisk śmieci.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków