ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Libiąż

Bioremediacja to nadzwyczaj efektywny sposób remediacji terenu zanieczyszczonego różnego rodzaju związkami organiczymi, które nie służą ani środowisku naturalnemu, mieszkającym wśród niego zwierzętom oraz ludziom. Tego typu zanieczyszczenia mogą mieć swoje źródło w miejscach przemysłowych, fabrykach, ale również wypadkach drogowych, zwłaszcza tych związanych z pojazdami transportującymi szkodliwe ciecze, np. olej czy benzyna. Dzięki właśnie bioremediacji jesteśmy w stanie pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń i uratować tak cenną faunę i florę.

Istnieje wiele metod bioremediacji. Wśród tych podstawowych wyróżniamy:
-biostymulację (dodanie pożywek w celu poprawy stopnia naturalnej biodegradacji),
-bioaugmentację (dodanie konsorcjum bakteryjnego z gatunkami wyizolowanymi z terenu zanieczyszczonego wraz z pożywkami),
-zastosowanie gotowych preparatów dostępnych na rynku zawierających szczepy bakterii przystosowane do remediacji określonych typów zanieczyszczeń.

Bioremediacja w Libiążu i nie tylko

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy usługi odbioru oraz zagospodarowania zanieczyszczonej ziemi i gruzu.  Nie straszne nam odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, ale również substancje powszechnie uznawane za niebezpieczne (np. odpady ropopochodne, metale ciężkie). Posiadamy odpowiednie zezwolenia pozwalające nam na przeprowadzenie procesu bioremediacji zgodnie z obowiązującymi go zasadami prawnymi, dzięki czemu nasz klient może mieć pewność profesjonalnie i bezpiecznie wykonanej pracy. Co więcej, możemy pochwalić się niezawodnym sprzętem oraz odpowiedzialną, przeszkoloną grupą pracowników, którzy do każdego zlecenia podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Działamy na terenie Libiąża oraz całego województwa małopolskiego. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków