ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Nowy Targ

Łąka narażona na zanieczyszczenie gleby

Technologia bioremediacji ma bardzo wielu zwolenników. Im bardziej powszechna jest wiedza na jej temat, tym więcej osób świadomie decyduje się na jej użycie. Wyjaśnijmy więc, czym jest bioremediacja i w jakich sytuacjach warto z niej skorzystać.

Bioremediacja, czyli oczyszczanie biologiczne

Skażenie terenu substancjami takimi jak np. związki ropopochodne uniemożliwia właściwy rozwój życia biologicznego, zarówno flory, jak i fauny. Brak składników odżywczych w glebach lub problemy związane z ich wchłanianiem sprawiają, że roślinność nie może czerpać wszystkiego, co jest jej potrzebne, a w związku z tym także i organizmy żywe na tym terenie zaczynają słabnąć lub wymierać.

Jest jednak sposób, aby oczyścić taki teren – i jest to sposób naturalny: bioremediacja. Dzięki działaniu mikroorganizmów, np. grzybów i bakterii, szkodliwe związki są neutralizowane (zmieniają się ich właściwości chemiczne), a równowaga w glebie z czasem zostaje całkowicie przywrócona. Gleba powinna być wtedy dodatkowo wzmocniona biopierwiastkami, tak aby roślinność mogła czerpać z niej wszystko, co jest jej potrzebne do życia.

Nowy Targ – bioremediacja dla równowagi w przyrodzie

Skażenie terenu można usunąć stosunkowo szybko i w łatwy, nieingerujący sposób. Bioremediacją w Nowym Targu zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Jeśli jesteś zainteresowany zastosowaniem tej technologii, skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków