ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Olkusz

Podczas bioremediacji wykorzystywane są mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku. Bakterie, grzyby i drożdże, dla których naturalnym środowiskiem życia jest gleba, posiadają właściwości degradacyjne oraz zdolności do wykorzystywania związków ropopochodnych jako jedynego źródła węgla w przemianach metabolicznych. Mikroorganizmy degradują je w warunkach tlenowych, ale również w beztlenowych. Takim sposobem zmienia się liczebność mikroorganizmów zdolnych do ich rozkładu. Do zanieczyszczenia substancjami dochodzi w dużej mierze na skutek procesów wydobywczych ropy, jej przerobu w rafineriach oczy awarii podczas magazynowania paliw.

Olkusz- dowiedz się więcej o bioremediacji

Aby móc oczyszczać środowisko z toksyn poprzez bioremediację musimy spełnić kilka warunków:
– środowisko musi być wolne od związków chemicznych działających toksycznie i inhibitująco na drobnoustroje,
– usuwane związki muszą być biodegradowalne przez bakterie,
– mikroorganizmy powinny być zdolne do przetwarzania związków chemicznych w odpowiednim tempie,
– warunki prowadzenia procesu powinny sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów,
– metabolity powstałe podczas rozkładu nie mogą być toksyczne, mutagenne czy kancerogenne,
– środowisko powinno zawierać mikroorganizmy, u których zachodzą szczególne procesy kataboliczne.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana procesem bioremediacji w okolicach Olkusza? Wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot, czyli Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, zajmie się tym fachowo, sprawnie i bezpiecznie. Zaufaj naszemu doświadczeniu i powierz nam oczyszczenie Twojego środowiska. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków