ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Skawina

Dzięki bioremediacji możliwe jest odkażenie gleb zanieczyszczonych np. substancjami ropopochodnymi. Tego rodzaju zanieczyszczenia są stosunkowo częstym problemem w okolicach starych stacji paliw i magazynów, w których są lub były przechowywane substancje ropopochodne. Problem ten pojawia się także w przypadku miejsc przemysłowych (fabryk), a także na terenach, na których miały miejsce wypadki z udziałem cystern używanych do transportu oleju czy benzyny.

Bioremediacja zanieczyszczonych gleb – Skawina

Zanieczyszczenie gleby można usunąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to bioremediacja terenu bez naruszania jej struktury, to znaczy w miejscu występowania zanieczyszczenia. Drugim sposobem jest wydobycie zanieczyszczonej ziemi i przewiezienie jej do miejsca, gdzie zostaje oczyszczona.

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych zajmuje się bioremediacją gleb – odbiorem zanieczyszczonej ziemi i jej zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi w tym aspekcie procedurami.

Jeśli chcesz skorzystać z usług bioremediacji na terenie Skawiny lub w okolicach, skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. Świadczymy usługi na terenie całego województwa małopolskiego.

ZUOP – przetwarzanie odpadów

ZUOP oferuje także utylizację wielu rodzajów odpadów, począwszy od odpadów przemysłowych, poprzez chemiczne, gospodarcze, aż po budowlane. Pełną ofertę naszych usług możesz poznać przeglądając zawartość naszej strony lub kontaktując się z nami telefonicznie. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków