ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Wadowice

Gleba narażona na zanieczyszczenia

Zanieczyszczona ziemia lub gruz to nie tylko kłopot dla właściciela terenu, na którym się znajduje, ale także zagrożenie dla środowiska naturalnego. Można się jednak bardzo łatwo pozbyć tego problemu – wystarczy zgłosić się do Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych.

Wadowice – utylizacja zanieczyszczonej ziemi

Jakie usługi są dostępne w Wadowicach?

  • odbiór i zagospodarowanie zanieczyszczonej ziemi,
  • oczyszczanie skażonych terenów metodą bioremediacji,
  • oczyszczanie gleb, gruzu, wód.

Ponadto zajmujemy się odbiorem i utylizacją odpadów przemysłowych i budowlanych. Pełen zakres naszej działalności można znaleźć w zakładce „Oferta”.

 

Bioremediacja – nowoczesna metoda oczyszczania gleb i wód

Bioremediacja to metoda wykorzystująca mikroorganizmy, dzięki którym zmieniają się właściwości chemiczne substancji zanieczyszczających glebę. Można jej używać w przypadku skażenia metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi lub odpadami poprodukcyjnymi. ZUOP oferuje usługi, które przebiegają zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i pozwalają przywrócić zanieczyszczone tereny do właściwego stanu. Posiadamy niezbędne pozwolenia oraz technologię umożliwiającą nam sprawne i efektywne przeprowadzanie prac w zakresie bioremediacji. Posiadamy także własny transport, dzięki któremu możemy odebrać zanieczyszczoną ziemię czy gruz.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami. Działamy na terenie województwa małopolskiego – zachęcamy zatem do współpracy również mieszkańców Wadowic oraz okolic miasta.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków