ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Zakopane

Technologia bioremediacji to metoda polecana do szerokiego zastosowania przeciw coraz powszechniejszym skażeniem wód i gruntów spowodowanym najczęściej związkami ropopochodnymi. Sprawdza się nawet w trudnych warunkach pogodowych i w przeróżnych formacjach geologicznych.

Zalety bioremediacji

· jest ekonomiczna (tańsza niż stosowane dotychczas metody oczyszczania),
· proces likwidacji skażenia może być prowadzony w miejscu skażenia, bez konieczności przemieszczania gruntu,
· grunt nadaje się do użytku zaraz po przeprowadzeniu procesu oczyszczania,
· w procesie likwidacji skażenia nie są wytwarzane szkodliwe związki wydzielane do gruntu, wód czy atmosfery (bakterie rozkładają składniki zanieczyszczeń do obojętnego dla środowiska dwutlenku węgla),
· nie wymaga stosowania drogiej i skomplikowanej aparatury.

Wymienione zalety bioremediacji sprawiają, że jest to technologia w pełni bezkonkurencyjna porównując ją z tradycyjnymi sposobami oczyszczania gruntu. Zwłaszcza w przypadku dużych obszarów skażonego gruntu, gdzie zastosowanie technik związanych z przemieszczaniem gruntu jest niemożliwe ze względu na szeroką skalę zjawiska.

Zakopane- bioremediacja dla dobra nas wszystkich

Przykładem zastosowania metody bioremediacji są obszary skażone substancjami ropopochodnymi, na których przez długie lata stacjonowały oddziały Armii Czerwonej, doprowadzając tym samym do kompletnej dewastacji panującego tam środowiska naturalnego.
Dbając o środowisko, dbamy o nasze zdrowie. Pamiętaj, aby zlecić bioremediację doświadczonemu podmiotowi, który zrobi to w profesjonalny i bezpieczny sposób. Szczerze polecamy współpracę z Zakładem Utylizacji Odpadów Przemysłowych na terenie Zakopanem i okolic.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków