ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Kraków

Wyburzenia budynków, podobnie jak i remonty, podczas których burzy się ściany lub inne fragmenty budynków, powodują powstawanie dużej ilości odpadów. Część z tych odpadów może być niebezpieczna dla środowiska – mowa tu między innymi o azbeście czy o różnego rodzaju odpadach chemicznych. Bardzo ważne jest, aby zastosować odpowiednie procedury ich utylizacji. Tylko w ten sposób można uniknąć ryzyka, że niepożądane substancje dostaną się do środowiska i wyrządzą w nim jakiekolwiek szkody lub zagrożą ludzkiemu zdrowiu.

Utylizacja odczynników chemicznych – zaufaj specjalistom

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zwrócenie się do Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Podmioty takie jak ten oferują profesjonalne usługi w zakresie utylizacji odpadów chemicznych, azbestu i innego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Wszystko odbywa się zgodnie w wytycznymi zawartymi w polskim prawie oraz z precyzyjnie opracowanymi procedurami.

Kraków – oddaj odpady niebezpieczne we właściwe ręce

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy:

  • firmy,
  • instytucje publiczne,
  • osoby fizyczne

zarówno z terenu Krakowa, jak i z okolic miasta (całego województwa małopolskiego).

Mamy pozwolenie na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Wiemy,w jaki sposób gromadzić, transportować i utylizować substancje i surowce, z którymi wiele osób nie wie, jak postępować. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci szczegóły oferty. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków