ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Nowy Sącz

Remonty budynków są problematyczne z wielu powodów. Po pierwsze, powodują naruszenie normalnego trybu funkcjonowania – budynek w czasie remontu nie może być użytkowany w ten sam sposób, co dotychczas. W przypadku firm, instytucji publicznych, a nawet prywatnych domów wiąże się to z koniecznością wprowadzenia wielu zmian w codziennym życiu. Po drugie, remont to koszty, które niekiedy bardzo mocno obciążają kieszeń. Po trzecie, często pojawia się pytanie, co zrobić z odpadami z remontów. To nie lada zmartwienie, zwłaszcza jeśli są to odpady niebezpieczne, takie jak np. azbest.

Na szczęście w Nowym Sączu można bez problemu znaleźć instytucję zajmującą się utylizacją odpadów z remontów i wyburzeń. Zapraszamy do kontaktu z Zakładem Utylizacji Odpadów Przemysłowych.

Nowy Sącz – utylizacja odpadów chemicznych, azbestu i innych odpadów niebezpiecznych

Jeśli podczas prac remontowych lub wyburzeniowych, którymi się zajmujesz, powstają odpady niebezpieczne lub innego rodzaju kłopotliwe substancje, warto powierzyć ich utylizację profesjonalistom – podmiotom mającym specjalistyczną wiedzę w tym zakresie oraz pozwolenie na gospodarowanie określonymi rodzajami odpadów. Należy do nich krakowski ZUOP. Nasze główne zadania to:

  • gromadzenie odpadów,
  • transport odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie lub zniszczenie).

Oferujemy także utylizację odczynników chemicznych i innych niebezpiecznych substancji. Nasze usługi oferujemy w Nowym Sączu oraz w innych miastach w województwie małopolskim. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków