ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Nowy Targ

Odpady z remontów to kwestia kłopotliwa, ponieważ nie można się ich pozbyć, wrzucając je po prostu do kosza. Postępowanie z tego rodzaju odpadami jest określone restrykcyjnymi procedurami. Każdy z nas, dokonując remontu w swoim mieszkaniu lub prac wyburzeniowych, musi zadbać o właściwą utylizację powstających odpadów. W tym celu należy się zgłosić do podmiotu, który ma uprawnienia w tym zakresie. Postępowanie wbrew procedurom jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim niebezpieczne, a sprawy tej nie wolno bagatelizować. Odpowiednie przetworzenie powstałych odpadów jest niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku substancji niebezpiecznych, do których zalicza się m.in azbest.

Utylizacja azbestu i innych odpadów niebezpiecznych w Nowym Targu

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, tak aby były neutralne dla środowiska oraz nie zagrażały zdrowiu ludzi. Można powierzyć nam materiały powstałe w wyniku wyburzenia lub remontów. Zajmujemy się również odpadami chemicznymi, kosmetycznymi, naftowymi oraz innymi płynnymi substancjami, które mogą zagrażać środowisku. Mamy także uprawnienia w zakresie odpadów motoryzacyjnych, spożywczych czy z tworzyw sztucznych.

Chcesz skorzystać z naszych usług w Nowym Targu? Zapoznaj się z naszą pełną ofertą i skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci wszystkie szczegóły. Wspólnie zadbajmy o zdrowe środowisko oraz o własne bezpieczeństwo!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków