ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Andrychów – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Symboliczne przedstawienie ochrony środowiska przez utylizację odpadów.

Każda działalność – produkcyjna, przetwórcza, budowlana, usługowa – wiąże się z powstawaniem odpadów. Podobnie zresztą jak i konsumpcja dóbr i codziennie wykonywane czynności. Odpady powstają w każdym obiekcie, a niektóre z nich mogą mieć działanie bardzo szkodliwe dla środowiska. Do grupy odpadów niebezpiecznych należą substancje łatwopalne, ulegające korozji, odpady chemiczne i toksyczne – czyli wszystkie te, które silnie reagują z komponentami środowiska naturalnego i wpływają na pogorszenie warunków rozwoju fauny i flory.

 

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów, które stanowią zagrożenie dla środowiska, to działalność, którą zajmują się uprawnione do tego podmioty. Każdy wytwórca takich odpadów ma jednak obowiązek przekazać je takiej firmie.

Mieszkańcom Andrychowa oferujemy utylizację odpadów niebezpiecznych, a także odbiór:

  • odpadów budowlanych (w tym także azbestu),
  • zużytych mebli i sprzętów elektronicznych,
  • starych ubrań i tekstyliów,
  • zanieczyszczonej ziemi,

oraz innych rodzajów odpadów produkcyjnych i gospodarczych. Nasze usługi realizujemy na terenie całego województwa małopolskiego. Jeśli chcesz poznać szczegóły i zakres naszej działalności, skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z treściami zamieszczonymi na naszej stronie. Zapraszamy do współpracy osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa z dowolnej branży.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków