ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Brzesko – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Oznaczenia niebezpiecznych odpadów.

Odpadami niebezpiecznymi nazywa się wszystkie odpady, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszelkie substancje toksyczne, łatwopalne, zakaźne, radioaktywne lub o innym szkodliwym działaniu nie powinny mieć styczności z komponentami środowiska, gdyż mogłyby zaszkodzić zarówno roślinności, jak i zwierzętom, a przede wszystkim ludziom – ich zdrowiu, a nawet życiu.

Odpady niebezpieczne i ich przetwarzanie

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych musi się odbywać w odpowiednich warunkach i przy użyciu specjalistycznych technologii. Nie wszystkie podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami mają uprawnienia, by się nimi zajmować. Gdy konieczne jest wywiezienie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, należy się zgłosić do fachowców w tej dziedzinie – firm i instytucji, które zajmą się tym legalnie i profesjonalnie.


Utylizacja odpadów w Brzesku

Odpady chemiczne, odpady z remontów, odpady przemysłowe i inne rodzaje odpadów można powierzyć Zakładowi Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych, który oferuje swoje usługi również w Brzesku. Wystarczy skontaktować się z nami, a my odbierzemy zgromadzone substancje, przetransportujemy je i przetworzymy w taki sposób, aby zneutralizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Pełną listę substancji, którymi się zajmujemy, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Oferta”. Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków