ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Chrzanów – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Gospodarka odpadami to dziedzina działalności, która bardzo silnie wpływa na życie całego społeczeństwa. Szczególnym zagrożeniem są tak zwane odpady niebezpieczne, czyli wszelkie substancje, które negatywnie wpływają na środowisko naturalne oraz ludzi. Bardzo często są to produkty uboczne pracy zakładów przemysłowych lub też odpady z remontów i wyburzeń. Podmioty odpowiedzialne za ich powstawanie zobowiązane są do tego, aby zneutralizować szkodliwe działanie tych substancji. Oczywiście żadna firma zajmująca się produkcją ani firma budowlana nie musi zatrudniać specjalistów, którzy będą się tym zajmowali. Byłoby to zresztą niezgodne z przepisami, ponieważ na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych trzeba mieć specjalne pozwolenia. Utylizację odpadów można, a nawet należy zlecić podmiotowi zewnętrznemu, który zajmie się tym profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Chrzanów – utylizacja azbestu i innych niebezpiecznych odpadów

Usługi utylizacji odpadów z remontów oraz odpadów produkcyjnych oferujemy między innymi w Chrzanowie. W zakres naszych zadań wchodzą następujące czynności:

  • odbiór odpadów od zleceniodawcy (zgromadzenie, załadunek i zabezpieczenie),
  • transport odpadów,
  • unieszkodliwienie (przetworzenie) odpadów lub odzysk (w zależności od rodzaju substancji).

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie oraz profesjonalny sprzęt. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia oraz szeroką wiedzę. W kwestii odpadów możesz nam zaufać – zapraszamy do współpracy. 

Mrozowa 9a
31-752 Kraków