ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Kęty – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi

Transport odpadów niebezpiecznych strzeżony jest wyjątkowo restrykcyjnymi przepisami. Nic w tym dziwnego, zważywszy na właściwości wspomnianych materiałów. Ich przemieszczanie absolutnie zawsze powinno odbywać się według ściśle określonych wytycznych.
Odpady niebezpieczne definiuje się jako wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, czyli m.in. łatwopalność, wybuchowość, szkodliwość, toksyczność czy silna reaktywność. Zaliczają się do nich np. przeterminowane leki, przepracowane oleje silnikowe, zużyte akumulatory, baterie, farby, odpady budowlane (również te zawierające azbest), kwasy, niektóre odpady zwierzęce itd. Z uwagi na przypisywane im cechy, transport takich towarów regulują liczne przepisy, zarówno konwencje międzynarodowe jak i te wewnętrzne, ustanowione przez poszczególne kraje Unii Europejskiej.
Transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów.

Kęty- pozbądź się odpadów

Stare łacińskie przysłowie mówi, że nieznajomość prawa szkodzi. Nawiązując do tego, osoby decydujące się na samodzielną utylizację odpadów bez stosownych zezwoleń narażają się nie tylko na niebezpieczeństwo, ale też na wysokie kary finansowe. W ich interesie powinno więc leżeć bycie na bieżąco z obowiązującymi przepisami. Najbezpieczniej jednak będzie powierzyć to zadanie doświadczonemu podmiotowi, który w sposób profesjonalny zajmie się zarówno odbiorem odpadów, jak ich utylizacją czy przetworzeniem. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to właśnie ten podmiot, któremu możesz zaufać. Działamy na terenie Kęt i całego województwa małopolskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków