ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Libiąż – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich elementów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego właśnie tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwiania lub odzysku. Ze względu na ich właściwości, równie ważnym etapem jest ich wcześniejsze odpowiednie gromadzenie oraz przechowywanie. Wszelkie zaniedbanie i nieprawidłowości mogą doprowadzić do poważnych skażeń zarówno gleb, jak i wód. Ulatniające się związki przeróżnego typu mogą spowodować bardzo poważne zagrożenia wobec fauny oraz flory.

Czym właściwie jest odpad?

To najprościej mówiąc- bezużyteczny produkt uboczny działalności gospodarczej lub bytowej człowieka. Odpadami mogą być więc zarówno gazy, ciecze, jak i ciała stałe. W skład odpadów niebezpiecznych wchodzą pojedyncze substancje szkodliwe, ale mogą to być również substancje, które potencjalnie są niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów żywych ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne.
Jeśli chodzi o sposób unieszkodliwiania odpadów, dobierany jest najczęściej na podstawie właściwości substancji, które mają być przedmiotem danego procesu. Nie ma istnieje metoda uniwersalna, dzięki której unieszkodliwimy wszystkie odpady na raz. Dlatego właśnie tak istotna jest selektywna, staranna zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Jeśli potrzebujesz pozbyć się jakichkolwiek odpadów, również tych niebezpiecznych, zgłoś się do specjalnie uprawnionego i przeszkolonego w tym kierunku podmiotu. ZUOP to właśnie ta firma, której szukasz. Działamy na terenie Libiąża i całego województwa małopolskiego. Możesz nam zaufać!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków