ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

3 kwietnia, 2024

Bioremediacja Myślenice

Zanieczyszczenie gleb w Myślenicach i nie tylko stanowi poważne zagrożenie dla flory, fauny, a także zdrowia ludzi. Na szczęście takie zanieczyszczenia można oczyścić w procesie bioremediacji.

Profesjonalna bioremediacja w Myślenicach

Zajmujemy się bioremediacją na terenie Myślenic i okolic oraz całego województwa małopolskiego. Żeby skorzystać z oferty lub poznać szczegóły wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, bądź mailowo.

Kiedy warto skorzystać z bioremediacji w Myślenicach?

Gleby mogą być zanieczyszczane na wiele różnych sposobów. Niekiedy przyczyną jest działalność przemysłowa, innym razem wypadki (np. podczas transportu szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych) bądź wycieki ropy, paliw lub innych substancji ropopochodnych.

Flora oraz fauna na terenie skażonym narażone są wtedy na duże niebezpieczeństwo. Bardzo często dochodzi do wymierania roślin i zwierząt, jest to też zagrożenie dla zdrowia ludzi. Tereny zanieczyszczone nie nadają się także do działalności rolniczej.

Niezależnie od tego, co spowodowało skażenie gleby, zachęcamy do współpracy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków