ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

O f e r t a

W naszej decyzji posiadamy pozwolenie na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów z grup od 1-20 wyszczególnionych w katalogu odpadów.Jeżeli masz problem z jakimkolwiek odpadem, skontaktuj się z nami. 

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

Odbieramy przemiały z zakładów przetwórstwa, opakowania kosmetyków i detergentów, a także m.in. pozostałości z procesów technologicznych przemysłu motoryzacyjnego. Odpady tworzyw sztucznych i gumy możliwe do  ponownego wykorzystania są przez nas szczególnie pożądane – gwarantujemy Klientom preferencyjne ceny zagospodarowania!

ODPADY CZYŚCIW, SORBENTÓW I MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH

Przyjmujemy zarówno zanieczyszczoną odzież ochronną i maski zabezpieczające drogi oddechowe, jak i ziemię okrzemkową czy wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne przemysłu chemicznego. Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych używane są przez nas przy wytwarzaniu paliw alternatywnych.

SKUP OLEJÓW, ODPADY MOTORYZACYJNE

Zapewniamy kompleksową obsługę stacji demontażu pojazdów, warsztatów samochodowych i punktów serwisowych urządzeń transportowych. Prowadzimy skup olejów silnikowych, hydraulicznych i przekładniowych. Przyjmujemy również inne odpady motoryzacyjne: płyny eksploatacyjne, wszelkiego rodzaju filtry oraz elementy wykonane z tworzyw sztucznych.

ODPADY ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Oferujemy możliwość bezpłatnego przekazania podzespołów komputerowych, telewizorów, komputerów i innych urządzeń. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmujemy również od osób fizycznych, wystarczy się z nami wcześniej skontaktować w tej sprawie. Utylizujemy także klimatyzatory, różnego rodzaju narzędzia zasilane prądem, a także agregaty prądotwórcze.

ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Wykorzystujemy je w procesie produkcji paliw alternatywnych. Odbieramy od zakładów na terenie Krakowa i okolic m.in. następujące odpady przemysłu spożywczego: przeterminowane składniki, tłuszcze używane do smażenia, a także gotowy towar przeznaczony do wycofania ze sprzedaży. Obsługujemy nie tylko zakłady produkcyjne i przetwórcze, ale też obiekty gastronomiczne.

ODPADY DRUKARSKIE I LAKIERNICZE

Pomagamy zagospodarować pozostałości surowców i środków chemicznych używanych podczas produkcji opakowań. Przyjmujemy zróżnicowane odpady drukarskie i lakiernicze – od tuszów oraz zużytych tonerów, aż po utrwalacze, rozpuszczalniki, kleje i inne produkty zawierające potencjalnie toksyczne dla środowiska naturalnego substancje.

ODPADY KOSMETYCZNE

Sprawnie zagospodarujemy wszystkie opakowania po substancjach niebezpiecznych, pozostałości poprodukcyjne, testy bakteriologiczne, próbki niezdatne do użytku i mnóstwo innych rodzajów produktów Państwa firmy. Nasz zakład utylizacji przyjmuje odpady kosmetyczne zarówno z zakładów produkcyjnych, jak i drogerii detalicznych.

ODPADY TEKSTYLNE I OBUWNICZE

Gwarantujemy skuteczną utylizacje materiałów eksploatacyjnych, pozostałości surowców, używanej odzieży roboczej i butów bezpiecznych stosowanych przez pracowników magazynowych. Przyjęte odpady tekstylne i obuwnicze rozdrabniamy, mieszamy z innymi substancjami i wykorzystujemy ponownie w procesie produkcji paliw alternatywnych.

ODPADY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Te substancje mogą stanowić szczególnie duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i pracowników. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady odczynników chemicznych pochodzące z laboratoriów, placówek ochrony zdrowia, uczelni, a także zalegające u osób fizycznych. Zapewniamy transport i pojemniki odpowiednie do konkretnego typu mieszaniny związków.

AZBEST, PAPA, ODPADY Z REMONTÓW

Podstawiamy kontenery o dużej pojemności, przeprowadzamy niezbędne prace demontażowe i zapewniamy specjalistyczne środki transportu. Naszym Klientom oferujemy zagospodarowanie azbestu, papy, wełny mineralnej i innych materiałów w bardzo atrakcyjnej cenie. Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady z remontów.

PRZEPROWADZKI, UTYLIZACJA MEBLII ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW

W pomieszczeniach magazynowych i piwnicach gromadzą się przez lata dziesiątki bądź nawet setki kilogramów bezużytecznych rzeczy. Chętnie Państwa od nich uwolnimy. Utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów to ważny obszar działalności naszego zakładu. Świadczymy ponadto kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzek. Odebrane śmieci unieszkodliwiamy na własną rękę.

ODPADY PRZEMYSŁU PETROCHEMICZNEGO

Odbiór zanieczyszczeń i pozostałości generowanych w procesach technologicznych tej branży wymaga specjalistycznego sprzętu i zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Stawiając na nasz zakład utylizacji mają Państwo pewność, że odpady przemysłu petrochemicznego, w tym paliwa i oleje smarowe, zostaną zagospodarowane w pełni profesjonalnie.

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

Specjalizujemy się w oczyszczaniu terenu z niebezpiecznego dla zdrowia pyłu i przeprowadzamy kompleksowe prace związane z jego zagospodarowaniem. Demontaż i utylizacja azbestu odbywa u nas się z zachowaniem norm sanitarnych i na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA

Gleba skażona toksycznymi związkami chemicznymi może stanowić poważne zagrożenie dla całego ekosystemu w najbliższej okolicy. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest przeprowadzana przez nas utylizacja zanieczyszczonej ziemi, czyli bioremediacja. Oferujemy Państwu usługę odbioru i unieszkodliwiania m.in. substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich zawartych w glebie.

ODPADY BUDOWLANE

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych. Nasz zakład utylizacji odbiera zarówno odpady budowlane w postaci papy i wełny mineralnej, jak i gruz dowolnego typu czy styropian. Podstawiamy kontenery o wymaganej pojemności, zapewniamy też transport i profesjonalne doradztwo dla Klientów.

NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW

Pomagamy trwale usunąć produkty wycofane ze sprzedaży, ładunek skonfiskowany przez służby oraz materiały eksploatacyjne, które nie nadają się do użytku ze względu na zalanie magazynu. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym pełne zniszczenie odpadów i towarów Państwa firmy. Najpierw uszkadzamy je mechanicznie, a później rozdrabniamy i przekazujemy do przekształcenia termicznego.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków