ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

O f e r t a

W naszej decyzji posiadamy pozwolenie na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów z grup od 1-20 wyszczególnionych w katalogu odpadów.Jeżeli masz problem z jakimkolwiek odpadem, skontaktuj się z nami. 

Odbieramy odpady tworzyw sztucznych i gumy w postaci przemiałów, skrawków i większych elementów powstałych w zakładach produkcyjnych, pozostałości z procesów technologicznych przemysłu motoryzacyjnego, a także odpady pochodzące z warsztatów samochodowych i stacji demontażu pojazdów.

Przyjmujemy zanieczyszczoną odzież ochronną, maski zabezpieczające drogi oddechowe, buty ochronne i wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne powstające w zakładach produkcyjnych. Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych zagospodarowane są przez nas w procesie produkcji paliw alternatywnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę stacji demontażu pojazdów, warsztatów samochodowych i punktów serwisowych urządzeń transportowych. Oferujemy zagospodarowanie olejów silnikowych, hydraulicznych i przekładniowych. Przyjmujemy również inne odpady motoryzacyjne: płyny eksploatacyjne, wszelkiego rodzaju filtry oraz elementy wykonane z tworzyw sztucznych.

Oferujemy możliwość przyjęcia komputerów, drukarek, kserokopiarek oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizujemy także klimatyzatory, świetlówki, urządzenia zawierające freony oraz różnego rodzaju narzędzia zasilane prądem.

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów spożywczych z zakładów produkcyjnych i przetwórczych, ale też z supermarketów i sklepów detalicznych. Przyjmujemy m.in. przeterminowane produkty, towar przeznaczony do wycofania ze sprzedaży, a także spożywcze odpady poprodukcyjne.

Nasza oferta zagospodarowania odpadów niebezpiecznych obejmuje szeroki zakres rodzajów odpadów drukarskich i lakierniczych – od tuszów oraz zużytych tonerów, aż po utrwalacze, rozpuszczalniki, kleje i inne produkty zawierające potencjalnie toksyczne dla środowiska naturalnego substancje.

Skutecznie zagospodarujemy przeterminowane lub niezdatne do wykorzystania produkty kosmetyczne, a także pozostałości poprodukcyjne z branży kosmetycznej, testy bakteriologiczne, próbki i inne. Nasz zakład utylizacji przyjmuje odpady kosmetyczne zarówno z zakładów produkcyjnych, jak i drogerii detalicznych.

Poprzez rozdrobnienie i zmieszanie z innymi odpadami w procesie produkcji paliwa alternatywnego gwarantujemy skuteczną utylizację odpadów poprodukcyjnych z przemysłu tekstylnego, skórzanego, włókienniczego oraz obuwniczego, a także ubrań i butów z hurtowni i sortowni odzieżowych.

Te substancje mogą stanowić szczególnie duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla osób mających z nimi styczność. Specjalizujemy się w zagospodarowaniu odpadów chemicznych pochodzących z zakładów produkcyjnych, a także odczynników chemicznych z laboratoriów, placówek ochrony zdrowia, szkół i uczelni.

Naszym Klientom oferujemy zagospodarowanie papy, wełny mineralnej i innych materiałów z remontu i budowy w atrakcyjnych cenach. Dysponujemy dużymi kontenerami o pojemności 35m3 oraz zapewniamy specjalistyczny transport odpadów.

Zajmujemy się zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych powstałych na skutek między innymi opróżniania magazynów, przeprowadzek biur, wymiany wyposażenia budynków firmowych. Oferujemy odbiór odpadów kontenerami KP35, a także wstawienie kontenera na czas wykonywanych prac.

Zapewniamy przyjęcie odpadów w postaci paliw ciekłych, olejów smarowych, mazutów oraz zanieczyszczeń i pozostałości generowanych w procesach technologicznych branży petrochemicznej. Dokładamy wszelkich starań, aby odpady niebezpieczne były w każdym przypadku zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w kompleksowym zagospodarowaniu szkodliwego dla zdrowia azbestu. Nasza oferta obejmuje odbiór kontenerami KP35 oraz transport do instalacji zajmującej się utylizacją tego rodzaju odpadu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Gleba skażona substancjami niebezpiecznymi może stanowić poważne zagrożenie dla całego ekosystemu w najbliższej okolicy. Oferujemy Państwu usługę odbioru ziemi zanieczyszczonej m.in. substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi oraz zagospodarowanie jej w procesie remediacji.

Oferujemy kompleksową obsługę w zagospodarowaniu odpadów budowlanych w postaci materiałów izolacyjnych np. papy, wełny mineralnej, styropianu, a także zajmujemy się utylizacją gruzu i innych odpadów powstających w trakcie prac budowlanych i remontowych. Dysponujemy kontenerami KP35 oraz zapewniamy transport i profesjonalne doradztwo dla Klientów.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym całkowite zlikwidowanie między innymi towarów uszkodzonych, produktów wycofanych ze sprzedaży, skonfiskowanych przez służby oraz dowodów rzeczowych. Po mechanicznym uszkodzeniu, a następnie rozdrobnieniu i zmieszaniu z innymi odpadami pozostałości są przekazywane do przekształcenia termicznego.

Odpady opakowaniowe - szkic kartonu

Zajmujemy się zagospodarowaniem wszelkiego rodzaju odpadów opakowaniowych, zarówno po odpadach bezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Mogą być to opakowania z tworzyw sztucznych, metali, szkła, drewna, puste lub zawierające pozostałości różnych substancji, a także wielomateriałowe i zmieszane odpady opakowaniowe, które w większości przetwarzane są w procesie odzysku lub unieszkodliwienia w naszej instalacji.

rysunek opony

Zajmujemy się transportem i utylizacją zużytych opon. Ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców i firm zmagających się z tym odpadem. Współpracujemy z warsztatami samochodowymi.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków