ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Kosz z odpadami medycznymi
Odpady medyczne

Wskutek pracy laboratoriów, placówek medycznych, badawczych czy analitycznych powstaje wiele odpadów medycznych, którymi trzeba w odpowiedni sposób gospodarować. Nie można

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Kraków

Tereny poddane działaniu substancji szkodliwych dla środowiska, np. metali ciężkich, powinno się poddawać specjalnym procesom, których zadaniem jest unieszkodliwienie tych

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Nowy Sącz

Jeśli szukasz efektywnej metody oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji, zapoznaj się z metodą bioremediacji i sprawdź, jak możesz z niej skorzystać w Nowym

ZOBACZ WIĘCEJ
Środowisko naturalne narażone na zanieczyszczenia
Bioremediacja Oświęcim

Bioremediacja to jedna z najbardziej korzystnych metod oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji. Poleca się ją głównie przy skażonych glebach bądź wodach.

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Chrzanów

Bioremediacja to specjalistyczna metoda usuwania zanieczyszczeń z gleb oraz wód podziemnych. Technologia ta wykorzystuje organizmy żywe, których zadaniem jest przeobrażanie trujących

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Olkusz

Podczas bioremediacji wykorzystywane są mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku. Bakterie, grzyby i drożdże, dla których naturalnym środowiskiem życia jest gleba, posiadają właściwości

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Bochnia

Termin bioremediacja oznacza proces usuwania zanieczyszczeń (zwłaszcza substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych przy użyciu żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Zakopane

Technologia bioremediacji to metoda polecana do szerokiego zastosowania przeciw coraz powszechniejszym skażeniem wód i gruntów spowodowanym najczęściej związkami ropopochodnymi. Sprawdza się

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Gorlice

Zanieczyszczone gleby to bardzo duży problem. W efekcie zanieczyszczeń wymiera roślinność, ponieważ nie jest w stanie czerpać z podłoża niezbędnych

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Wieliczka

Bioremediacja to technologia usuwania zanieczyszczeń zarówno w środowisku glebowym, jak i wodnym. W tym procesie wykorzystywane są organizmy żywe (głównie mikroorganizmy,

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Skawina

Dzięki bioremediacji możliwe jest odkażenie gleb zanieczyszczonych np. substancjami ropopochodnymi. Tego rodzaju zanieczyszczenia są stosunkowo częstym problemem w okolicach starych stacji paliw

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Kęty

Stare stacje, miejsca przemysłowe, wypadki drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej lub benzynę- to tylko niektóre miejsca i sytuacje, na

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Myślenice

Gleby zanieczyszczane są na wiele rożnych sposobów. Niekiedy przyczyną jest działalność przemysłowa, innym razem wypadki (np. podczas transportu szkodliwych dla

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Brzesko

Zanieczyszczenia gleb są niezwykle niebezpieczne zarówno dla zwierząt i roślinności, jak i dla zdrowia ludzkiego. Gdy substancje toksyczne, ropopochodne lub

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Libiąż

Bioremediacja to nadzwyczaj efektywny sposób remediacji terenu zanieczyszczonego różnego rodzaju związkami organiczymi, które nie służą ani środowisku naturalnemu, mieszkającym wśród niego zwierzętom

ZOBACZ WIĘCEJ
Bioremediacja Limanowa

Stare stacje benzynowe, magazyny paliw czy substancji ropopochodnych, miejsca działań przemysłowych, wypadki drogowe (zwłaszcza te z udziałem pojazdów transportujących olej

ZOBACZ WIĘCEJ
Mrozowa 9a
31-752 Kraków