ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Skawina – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak kłopotliwą sprawą jest przetwarzanie odpadów przemysłowych. Podczas prac produkcyjnych i przetwórczych powstaje mnóstwo różnego rodzaju odpadów, a postępowanie z nimi jest obostrzone regulacjami prawnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady niebezpieczne, których utylizacja musi odbywać się z zachowaniem dużej ostrożności oraz w oparciu o obowiązujące procedury.

Przedsiębiorcy nie muszą zajmować się przetwarzaniem odpadów samodzielnie. Są za nie odpowiedzialni do momentu przekazania ich odpowiednim podmiotom, do których należy Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Instytucje zajmujące się gospodarką odpadami niebezpiecznymi muszą mieć określone uprawnienia, które umożliwiają im zgodne z prawem gromadzenie, przewożenie i przetwarzanie odpadów.

Skawina – przetwarzanie odpadów różnego rodzaju

Jeśli jesteś przedsiębiorcą działającym w Skawinie lub w okolicach, możesz skorzystać z naszych usług. Zajmujemy się:

  • utylizacją odpadów niebezpiecznych,
  • utylizacją odpadów innych niż niebezpieczne,
  • odbiorem sprzętów elektronicznych,
  • przetwarzaniem odpadów budowlanych, w tym także azbestu,
  • zbiórką starych ubrań, butów, pościeli i innych wyrobów tekstylnych.

Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę dokładniej. Świadczymy usługi na terenie Skawiny oraz w całym województwie małopolskim. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków