ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Nowy Sącz

Jeśli szukasz efektywnej metody oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji, zapoznaj się z metodą bioremediacji i sprawdź, jak możesz z niej skorzystać w Nowym Sączu i okolicach.

Bioremediacja – z myślą o środowisku

Specjaliści od biotechnologii od lat szukają rozwiązań, które pozwolą na skuteczne usuwanie z gleb i wód substancji niebezpiecznych – np. ropopochodnych. Ich duże stężenia powodują, że gleby są skażone, brakuje w nich podstawowych dla rozwoju roślinności pierwiastków (azotu, potasu czy fosforu), a możliwość pobierania wody oraz substancji mineralnych przez rośliny jest ograniczona. Wszystko to prowadzi do wymierania roślin i zaniku życia na danym terenie.

Jedną z najnowszych metod oczyszczania środowiska i usuwania tego rodzaju skażeń jest bioremediacja. Metoda ta wykorzystuje mikroorganizmy – bakterie, drożdże lub grzyby – które przekształcają niebezpieczne substancje w ten sposób, że przestają być toksyczne, a procesy chemiczne, które zachodzą glebie z ich udziałem sprawiają, że po pewnym czasie życie biologiczne może wrócić do normy.

 

Nowy Sącz – skontaktuj się z nami w sprawie bioremediacji

Metoda bioremediacji dostępna jest w Nowym Sączu oraz w okolicach miasta. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o niej więcej oraz skorzystać tej nowej, skutecznej technologii. W celu poprawy stanu środowiska warto wykorzystywać wszystkie dostępne zdobycze nauki, ponieważ jest ono naszym wspólnym, bezcennym dobrem, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków