ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

15 marca, 2024

Co to jest bioremediacja?

Badanie zanieczyszczonej gleby, bioremediacja

Bioremediacja jest procesem służącym do wykorzystywania organizmów biologicznych, takich jak bakterie, grzyby, rośliny czy mikroorganizmy, do usuwania lub redukowania zanieczyszczeń środowiskowych. To działanie ma oczywiście konkretny cel. Co ciekawe, jest kilka rodzajów tego procesu, które skupiają się na nieco innych od siebie kwestiach. Poniżej poznacie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tej tematyki.

Bioremediacja – Najważniejsze informacje

Do czego właściwie służy wspomniany proces? Celem bioremediacji jest przywrócenie zanieczyszczonego obszaru do stanu będącego zbliżonym do tego naturalnego. Wszystko to dzięki wykorzystaniu zdolności organizmów do przekształcania lub usuwania substancji toksycznych. Najczęściej wykorzystuje się ją do tego, aby oczyścić wody gruntowe oraz glebę z zanieczyszczeń będących szkodliwymi dla roślin i zwierząt.

Gdzie zaleca się bioremediację?

Warto wspomnieć, że bioremediacja jest najbardziej polecana w przypadku terenów, które zostały narażone na rozmaite szkodliwe czynniki. Przykładem może być, chociażby działanie metali ciężkich. Bioremediację zaleca się w:

  • Terenach przemysłowych
  • Wysypiskach śmieci
  • Składowiskach odpadów radioaktywnych
  • Oczyszczalniach ścieków
  • Terenach hutniczych
  • Stacjach paliw
  • Miejscach, w których nastąpił wyciek ropy naftowej

Bioremediacja – Na czym to polega?

Jak już wspomnieliśmy, bioremediacja dzieli się na kilka rodzajów, które wyróżniamy w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Bioremediacja on site

To jedna z technik oczyszczania zanieczyszczonych obszarów. Polega ona na przeprowadzaniu procesu bezpośrednio na miejscu zanieczyszczenia, bez konieczności wydobywania zanieczyszczonego materiału. Dzięki niej możemy usuwać szkodliwe substancje bez konieczności przenoszenia ich do specjalnych obiektów czy zakładów przetwarzania.

Bioremediacja in situ

Bioremediacja in situ to z kolei proces oczyszczania zanieczyszczonych obszarów, który odbywa się bez konieczności wydobywania zanieczyszczonego materiału z miejsca zanieczyszczenia. Tę metodę wykorzystuje się w przypadku oczyszczania płytkich gruntów, które zostały skażone przy pomocy substancji ropopochodnych np. benzynie.

Bioremediacja ex situ

Ostatnim przykładem jest bioremediacja ex situ, która skupia się na wydobywaniu zanieczyszczonego materiału i przewożeniu go do specjalnych obiektów lub zakładów przetwarzania poza miejscem skażenia. Taki grunt jest poddawany obróbce agrotechnicznej lub kompostowaniu.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków