ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

9 kwietnia, 2024

Zanieczyszczenia gleby – jak powstają i jak im zapobiegać?

gleba z rosnącą małą roślina

Zanieczyszczenia gleby mogą mieć różnorodne źródła, co oczywiście jest ściśle powiązane z coraz większą ilością generowanych odpadów. W poniższym artykule dowiecie się, w jaki sposób powstają zanieczyszczenia gleby i jak im zapobiegać.

Jak powstają zanieczyszczenia gleby?

Zanieczyszczenia gleby powstają przez rozmaite czynniki, w tym substancje toksyczne, czy niebezpieczne przenikające do niej przez nieprawidłowe składowanie odpadów. Z racji swoich właściwości gleba wchłania wiele substancji, które mogą mieć katastrofalny wpływ na jej stan. Emitowane z zakładów przemysłowych toksyczne substancje osadzają się na ziemi i przenikają do niej, zatruwając ją.

Innym przykładem jest niewłaściwy sposób utylizacji odpadów. Takie działania często prowadzą do wycieków substancji toksycznych do gleby, zanieczyszczając ją na szeroką skalę. Spalanie paliw kopalnych w pojazdach mechanicznych oraz emisje z ruchu drogowego również się do tego przyczyniają.

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia gleby

Jeśli chodzi o najczęstsze przyczyny zanieczyszczeń gleby spowodowane przez ludzi, to wśród nich wymienia się oczywiście:

  • Zanieczyszczenia komunalne – Fekalia, ścieki, substancje chemiczne, odpady stałe,
  • Nieszczelne zbiorniki i rurociągi – Wycieki olejów, paliw i innych substancji,
  • Odpady przemysłowe – Toksyczne substancje chemiczne, metale ciężkie,
  • Zanieczyszczenia komunikacyjne – Spaliny, sól do posypywania drogowych nawierzchni,
  • Budownictwo – Odpady budowlane, papa, gruz,
  • Przemysł rolniczy – Pestycydy, sztuczne nawozy, herbicyty, skażone związki chemiczne.

Zanieczyszczenia gleby – jak im zapobiegać?

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleby to kluczowy krok w ochronie środowiska i naszego własnego zdrowia. Ważne jest również promowanie recyklingu, ponownego wykorzystania i redukcji odpadów. Co więcej, warto pomyśleć o wdrożeniu konkretnych systemów segregacji odpadów, takich jak kompostowanie organicznych śmieci, czy przypisanie kolorów do kontenerów na konkretny typ odpadów.

W przypadku rolnictwa dobrymi rozwiązaniami do zniwelowania szkodliwych wpływów na glebę będzie:

  • rotacja upraw,
  • zielone nawozy,
  • stosowanie naturalnych metod kontroli szkodników,
  • ograniczenie używania pestycydów i nawozów sztucznych.

Wdrożenie ścisłych przepisów dotyczących emisji z zakładów przemysłowych także będzie trafną opcją. To samo tyczy się regularnego monitorowania jakości powietrza i gleby wokół tych zakładów.

Skutki zanieczyszczenia gleby

Jakie właściwie są rezultaty zanieczyszczenia gleby? Przede wszystkim zanieczyszczona gleba jest nieodpowiednia do uprawy roślin, co z kolei może prowadzić do problemów z produkcją żywności, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Co więcej, może ona stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego poprzez zatrucie wody pitnej lub pożywienia.

Zignorowane na początku zanieczyszczenia gleby, będą z czasem tylko się zwiększać. W rezultacie finalny koszt związany z koniecznością remediacji skażonych obszarów będzie naprawdę wysoki. Z tego też względu, jeśli mierzycie się z tym problemem już teraz, to warto skorzystać z profesjonalnej usługi remediacji, która pozwoli wam, jak najszybciej ukrócić ten problem.

Żeby skorzystać z pomocy ZUOP, musicie uprzednio skontaktować się z firmą w celu ustalenia dogodnego terminu dla obu stron. Warto mieć na uwadze, że oferta remediacji, jest dedykowana przedsiębiorstwom, przede wszystkim takim jak stare stacje benzynowe, czy magazyny paliw, ale i nie tylko.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków