ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Utylizacja zanieczyszczonej ziemi – remediacja

Utylizacja zanieczyszczonej ziemi – nasza oferta

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy usługi odbioru oraz zagospodarowania zanieczyszczonej ziemi i gruzu. Odpady te najczęściej występują w postaci gleby i ziemi (w tym kamieni) zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami niebezpiecznymi np. metalami ciężkimi.

Remediacja – do kogo kierujemy naszą ofertę?

Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, miejsca przemysłowe, miejsca zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę to obszary, w których najczęściej dochodzi do zanieczyszczenia gleby. W przypadku zanieczyszczeń m.in. substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi konieczne jest usunięcie ziemi z danego terenu i właściwe zagospodarowanie najczęściej w procesie remediacji.

Zagospodarowanie ziemi 17 05 03* – cena

Do wyceny zagospodarowania ziemi 17 05 03* konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań wskazujących na rodzaje substancji niebezpiecznych, którymi ziemia jest zanieczyszczona oraz w jakim stopniu jest nimi zanieczyszczona. Dodatkowo na koszt zagospodarowania wpływa lokalizacja odbioru i partie transportowe. Do transportu ziemi niebezpiecznej dysponujemy samochodami typu wanna o ładowności do 25 Mg.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków