ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Utylizacja zanieczyszczonej ziemi – remediacja

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, świadczy usługi odbioru oraz zagospodarowania zanieczyszczonej ziemi i gruzu. Odpady te najczęściej występują w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami w tym niebezpiecznymi np. metalami ciężkimi.

Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, miejsca przemysłowe, zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę są to miejsca i sytuacje, w których najczęściej powstaje ziemia zanieczyszczona. Wymaga ona zazwyczaj usunięcia z miejsca zdarzenia oraz jako odpad niebezpieczny właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku.

Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Remediacja „in-situ” polega na prowadzeniu procesów oczyszczania środowiska gruntowego w miejscu występowania zanieczyszczenia bez konieczności przemieszczania i transportu odpadu niebezpiecznego w postaci zanieczyszczonej ziemi. Nasza firma zajmuje się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz właściwym zagospodarowaniem z zachowaniem wszelkich przepisów ochrony środowiska.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków