ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

12 kwietnia, 2024

Gdzie wyrzucić opony samochodowe?

Opony samochodowe

Opony należą do tego rodzaju odpadów, których nie powinniśmy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci czy porzucać w dowolnym miejscu. Ich niewłaściwe usuwanie może prowadzić do poważnych problemów środowiskowych. Poniżej dowiecie się, gdzie można wyrzucić opony samochodowe.

Gdzie wyrzucić opony?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób postąpić, chcąc pozbyć się opon. Nie każdy jest świadom, że nie można ich wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane, czy tworzywa sztuczne. Niektórzy zastanawiają się też, czy można w tym przypadku skorzystać z usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych. Okazuje się, że najbardziej właściwe są inne rozwiązania.

Opony możecie oddać oczywiście do specjalnych punktów, które zajmują się ich utylizacją. Innym trafnym rozwiązaniem jest oddanie ich do warsztatu wulkanizacyjnego. Takie miejsca najczęściej przekazują zużyte opony do zakładów zajmujących się ich utylizacją.

Gdzie wyrzucić stare opony?

Tutaj sytuacja wygląda podobnie, co w poprzednim punkcie. Możecie oddać je do zakładów wulkanizacji lub specjalnych punktów utylizacji. Pamiętajcie, że nieprawidłowe pozbycie się takowych odpadów reguluje się prawnie.

Jeśli posiadacie zakład wulkanizacyjny lub inną firmę generującą odpady w formie opon, to koniecznie postawcie na usługę oferowaną przez ZUOP. Utylizacja opon to usługa, która skupia się na bezpiecznym pozbyciu się odpadów bez narażania środowiska. Oczywiście, jest ona kierowana do przedsiębiorstw. Jeśli chcecie z niej skorzystać, skontaktujcie się telefonicznie w celu uzgodnienia terminu.

FAQ

Czy opony można oddać na gabaryty?

Oczywistym faktem jest to, że opony nie należą do odpadów wielkogabarytowych. Oznacza to, że nie można ich oddać na gabaryty.

Czy można wrzucić opony do kontenera na odpady zmieszane?

Nieodpowiednie pozbywanie się różnego rodzaju odpadów jest oczywiście karane według przepisów. Wyrzucanie opon do kontenera na odpady zmieszane jest nielegalne. Oddajcie je do punktu utylizacji lub zakładu wulkanizacyjnego.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków