ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

9 kwietnia, 2024

Ile rozkłada się plastik?

zgniatanie plastikowej butelki

Plastik właściwie zrewolucjonizował naszą codzienność, jednocześnie stając się jednym z największych wyzwań dla naszej planety. Współcześnie trudno wyobrazić sobie życie bez tego tworzywa, ale jego trwałość to równocześnie niebezpieczeństwo dla naszego środowiska. Ile właściwie rozkłada się plastik i jak długość tego procesu wpływa na planetę?

Ile rozkłada się plastik?

Czas przeznaczony na rozkładanie się odpadów będzie się różnił, w zależności od rodzaju plastiku:

  • Plastik PET (Butelki plastikowe)- od 400 do 1000 lat
  • Reklamówki – od 300 do 400 lat
  • Plastik HDPE (Butelki na mleko, pojemniki na chemikalia) – od 100 do 1000 lat
  • Pieluchy jednorazowe – ok. 450 lat
  • Plastik PVC (rury, okna, opakowania medyczne) – od 100 do 1000 lat
  • Opony – ok. 80 lat
  • Wyroby styropianowe – od 200 lat do nawet 500 lat

Co wpływa na długość procesu rozkładu plastiku?

Jak można się domyślać, kwestia długości rozkładania się plastiku zależy w dużej mierze od tego, z jakim produktem mamy do czynienia. W tym przypadku liczy się grubość danego odpadu, jego rozmiar oraz typ. Jeśli chodzi o widełki czasowe rozkładania się dla rozmaitych wyrobów plastikowych, to mieszczą się one w przedziale od 100 do nawet 1000 lat!

Długość procesu rozkładu plastiku a środowisko

Plastik, który nie rozkłada się szybko, może gromadzić się w glebie przez wiele lat, zakłócając naturalne procesy glebowe i uniemożliwiając roślinom i mikroorganizmom swobodny rozwój. Co więcej, zwierzęta lądowe i morskie często przypadkowo połykają plastik, myląc go z pożywieniem. To prowadzi do zakłócenia ich trawiennych systemów, głodu, a w skrajnych przypadkach, nawet śmierci.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tworzywa sztuczne rozkładające się w wodzie lub glebie, uwalniają toksyczne substancje chemiczne. Te natomiast mogą przedostać się do naszych łańcuchów pokarmowych i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Z tego też względu warto w odpowiedni sposób zajmować się pozbywaniem się odpadów plastikowych.

Jeśli posiadacie firmę, która generuje tego typu odpady, to koniecznie skorzystajcie z usługi ZUOP, jaką jest odbiór odpadów tworzyw sztucznych i gumy. Oferta obejmuje transport i utylizację plastikowych odpadów, wspomagające planetę. Aby z niej skorzystać, należy uprzednio skontaktować się telefonicznie z zakładem w celu ustalenia dogodnego terminu.

FAQ

Ile lat rozkłada się plastik?

Plastik w zależności od swojego rozmiaru, grubości oraz rodzaju może się rozkładać w naturalnym środowisku od 100 do nawet 1000 lat! Wiele zależy od tego, z jakim typem produktu mamy do czynienia.

Ile rozkłada się plastikowa butelka?

Plastikowe butelki, czyli produkty wytwarzane z plastiku PET (polietylent tereftalanu) rozkładają się od 400 do 1000 lat.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków