ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady tworzyw sztucznych i gumy

Odpady tworzyw sztucznych i gumy stanowią dla naszej firmy szczególnie cenny substrat w procesie produkcji paliwa z odpadów.Cechuje je wysoka wartość opałowa oraz odporność na wchłanienie wilgoci, co stawia je na czele listy pożądanych przez naszą firmę odpadów.

W przypadku odpadów tworzyw sztucznych nadających się do ponownego ich wykorzystania, jesteśmy w stanie zaproponować naszym kontrahentom atrakcyjne ceny ich zagospodarowania.

Odbieramy odpady takie jak:

  • wszelkiego rodzaju odpady gumowe
  • odpady opakowaniowe ( kanistry, worki, butelki, beczki, opowania kosmetyków i deteregntów, itp)    elementy wyposażenia pojazdów wykonane z tworzyw lub gumy pochodzące bezpośrednio z produkcji jak również ze stacji demontażu pojazdów.
  • pochodzące z rozbiórki elewacji lub konstrukcji budynków profile lub listwy (np. siding)
  • przemiały z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • zmieszane odpady tworzyw sztucznych
  • wiele innych

Przykładowe rodzaje odbieranych tworzyw sztucznych: PE, PP, PET, PC, PS, ABS, PVC, żywice epoksydowe.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków