ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady niebezpieczne Tarnów – utylizacja i przetwarzanie

Utylizacja odpadów- czym właściwie jest?

Samo słowo “utylizacja” pochodzi od francuskiego “utylization”, co oznacza po prostu wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Utylizacja odpadów to niszczenie poprzez spalanie w specjalistycznych spalarniach odpadów po zasadniczym sortowaniu. Spalanie umożliwia kolejny odzysk różnorodnych surowców (np. smoła, węgiel drzewny, szkło, aluminium) oraz potrzebnych do uzyskiwania ciepła gazów (np. metan, tlenek węgla oraz wodór).

Utylizacja materiałów niebezpiecznych- Tarnów

Niezwykle szybki rozwój globalnej gospodarki spowodowany rosnącą konsumpcją wytwarza niezliczone ilości śmieci, odpadów przemysłowych, z rynku medycznego, motoryzacyjnego, spożywczego, elektronicznego i z wielu innych obszarów, w tym również materiałów niebezpiecznych.

Utylizacja materiałów niebezpiecznych to niszczenie poprzez spalanie w przygotowanych do tego celu spalarniach odpadów niebezpiecznych stanowiących wyjątkowe zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi. W ich skład wchodzą np. odpady biologiczne (medyczne, weterynaryjne, padliny) oraz produkty uboczne przerobu mięsa i ryb.

Ponowne wykorzystanie odpadów szacuje się w okolicy 90%, a więc wszechstronna utylizacja zdecydowanie ma sens (np. makulatura dla przemysłu papierniczego czy złom dla hutnictwa). Pozostałe składniki odpadów stanowiące niebezpieczne dla środowiska i ludzi zagrożenie jest niszczone. W ten sposób w dużym stopniu eliminujemy ryzyko występowania niezwykle groźnych chorób.

Dotychczas najprostszym sposobem pozbycia się wszelkich śmieci był ich wywóz na specjalnie przygotowane wysypiska. Niestety, pomimo różnych zabezpieczeń ten sposób stwarza potencjalne zagrożenie, dlatego mówimy o utylizacji, jako efektywnym i bezpiecznym pozbywaniu się zbędnych i niebezpiecznych odpadów.

Jeśli masz problem z jakimkolwiek odpadem, skontaktuj się z nami.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków