ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

2 kwietnia, 2024

Odpady niebezpieczne i przemysłowe Tarnów

Materiały niebezpieczne i odpady przemysłowe często generują spore kłopoty w kwestii utylizacji. Jak odpowiednio do tego podejść, aby działać w zgodzie ze środowiskiem?

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w Tarnowie?

Materiały niebezpieczne są utylizowane poprzez spalanie w specjalnych spalarniach, aby ograniczyć szkodliwe działanie emitowanych substancji. Najlepszą metodą pozbycia się tych śmieci jest więc oddanie ich do zakładów specjalizujących się w gospodarowaniu odpadami.

Zachęcamy więc wszystkie firmy z Tarnowa i okolic, które zmagają się z kłopotliwymi odpadami do zapoznania się z naszą ofertą. Mamy pozwolenie na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów. Skontaktuj się z nami już dziś i wspólnie zadbajmy o środowisko!

Jakie odpady z Tarnowa i okolic odbieramy?

Wśród odbieranych przez nas odpadów można wymienić:

  • odpady motoryzacyjne,
  • odpady spożywcze,
  • odpady z tworzyw sztucznych oraz gumy,
  • odpady olejowe,
  • elektroodpady,
  • wiele innych.

Zajmujemy się także bioremediacją zanieczyszczonej ziemi.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków