ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Oświęcim – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odczynniki chemiczne w laboratorium

Odpady niebezpieczne Oświęcim

Transport odpadów niebezpiecznych wiąże się z bardzo restrykcyjnymi przepisami. Nic dziwnego, zważywszy na właściwości tego typu materiałów. Ich przemieszczanie zawsze odbywa się według ściśle określonych warunków.

Odpady odczynników chemicznych

Odpady chemiczne to jedne z najbardziej niebezpiecznych materiałów. Mogą one wykazywać właściwości palne, wybuchowe, toksyczne, żrące czy trujące. Z tego właśnie względu gospodarka odpadami chemicznymi wymaga wyjątkowej ostrożności, prawidłowego prowadzenia i kontroli.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz odpowiednio wyspecjalizowanej kadrze przeszkolonych pracowników w zakresie zagospodarowania wysoce problemowymi odpadami, jesteśmy w stanie poradzić sobie również i z odpadami chemicznymi. Najpierw odbieramy przeterminowane odczynniki i zużyte materiały chemiczne. Następnie zebrane odpady przekazujemy do firm specjalizujących się w unieszkodliwianiu właśnie tego typu materiałów. Akceptujemy zarówno odpady płynne, jak stałe, związki organiczne i nieorganiczne. Jesteśmy firmą dysponującą odpowiednimi pozwoleniami administracyjnymi, które umożliwiają podejmowanie różnego rodzaju działań z zakresu utylizacji czy odzysku odpadów chemicznych. Z nami możesz czuć się w pełni bezpiecznie. Posiadamy również specjalistyczne pojemniki, opakowania oraz transport do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Serdecznie zachęcamy do współpracy szkoły i uczelnie, zakłady przemysłowe, placówki medyczne oraz osoby fizyczne borykające się z problemem unieszkodliwienia zalegających chemikaliów.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków