ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

29 marca, 2024

Odpady niebezpieczne i przemysłowe Wieliczka

Czy śmieci należące do odpadów niebezpiecznych lub przemysłowych można wyrzucić do komunalnego kontenera? Nie! W poniższym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo pozbyć się tego typu odpadów w Wieliczce i okolicach.

Jak pozbyć się niebezpiecznych śmieci w Wieliczce?

Aby wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, np. remontowe jak najmniej szkodziły środowisku, warto dać im szansę na ponowne wykorzystanie. Zachęcamy wszystkie firmy z Wieliczki i okolic, generujące odpady przemysłowe, do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. Mamy pozwolenie na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów! Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz doświadczonych, przeszkolonych pracowników.

Dlaczego odpowiednia utylizacja niebezpiecznych śmieci w Wieliczce jest taka ważna?

Odpady niebezpieczne mogą być wysoce szkodliwe dla środowiska, ludzi i zwierząt. Pozbywanie się śmieci na własną rękę, np. poprzez spalanie ich w piecu, jest bardzo nieodpowiedzialnym rozwiązaniem. Toksyczne substancje emitowane w procesie spalania są silnie zanieczyszczające i rakotwórcze. Ponadto, jeśli wymienione argumenty nie są wystarczające, przypominamy, że za takie działania nakładane są wysokie mandaty.

Jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych z Wieliczki odbieramy?

Odbieramy od firm z Wieliczki i okolic wiele rodzajów odpadów, w tym:

  • odpady remontowe (w tym: folie, styropiany, gruz, druty, pozostałości farb i rozpuszczalników, opakowania po lakierach, azbest),
  • odpadów petrochemiczne, lakiernicze, kosmetyczne,
  • tekstylia,
  • odpady spożywcze,
  • odpady chemiczne,
  • odpady sprzętu elektronicznego.

Zajmujemy się także bioremediacją terenów skażonych.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków