ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Wieliczka

Budowa domu, remont czy chociażby zwykłe zmiany wystroju, zawsze pozostawiają po sobie problemowe w usunięciu śmieci, których pozbycie się może okazać się nie takie proste. Wielokrotnie popełniany jest wtedy niedopuszczalny błąd, a mianowicie wyrzucanie odpadów do komunalnego kontenera, spalenie ich we własnym piecu czy wywiezienie do lasu.

Odpady tego typu są wyjątkowo problematyczne nie tylko ze względu na swoje spore rozmiary, ale głównie cechują się wysoką szkodliwością w stosunku do środowiska naturalnego. W skład odpadów budowlanych i remontowych często wchodzą folie, styropiany, gruz, druty, azbest,  pozostałości farb i rozpuszczalników, opakowania po lakierach itd. To wszystko emituje do środowiska multum szkodliwych substancji, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt. Spalanie śmieci na własną rękę w domowym piecu z pewnością jest szybkim i prostym rozwiązaniem, niemniej jednak jest tak samo niebezpieczne i nieodpowiedzialne jak pozostawianie śmieci w lasach czy w rzekach. Zaś podczas ich spalania do powietrza uwalniane są trujące substancje rakotwórcze i silnie zanieczyszczające. Pomimo, że samodzielne pozbywanie się tego typu odpadów grozi mandatem pieniężnym, to niestety wciąż stanowi często stosowany proceder.

Wieliczka- utylizacja i przetwarzanie odpadów

Pozbywanie się odpadów poremontowych i budowlanych przynosi także szkodę ze względu na cenne surowce, które mogą zostać ponownie wykorzystane dzięki procesowi recyklingu, a w tym przypadku zostają nieużyte. Warto więc skorzystać i zadbać o to, by śmieci z naszego domu trafiły do profesjonalnej firmy zajmującej się segregacją i ich ponownym wykorzystaniem.


Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dysponujemy szeroką ofertą, wieloletnim doświadczeniem, przeszkolonymi pracownikami i doskonałym sprzętem. Zapraszamy!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków