ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Chrzanów

Niektóre odpady są znacznie bardziej kłopotliwe od innych. Zwykle wiadomo co zrobić ze zużytymi opakowaniami czy odpadami spożywczymi – wystarczy je posegregować i/lub umieścić w odpowiednich pojemnikach lub workach. Większy kłopot stwarza gruz i odpady z remontów i wyburzeń. Te trzeba w specjalny sposób zutylizować, a tym musi się zająć uprawniony podmiot, z którym wytwórca takich odpadów ma obowiązek się skontaktować.

Największy jednak problem pojawia się w przypadku odpadów niebezpiecznych. Gdy trzeba pozbyć się np. odczynników chemicznych – chemikaliów, mieszanin laboratoryjnych, leków – bardzo ważne jest, aby zajęli się tym profesjonaliści. Inaczej może powstać poważne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

 

Utylizacja odczynników chemicznych – usługi w Chrzanowie

Jeśli poszukujesz w Chrzanowie podmiotu, który podejmie się utylizacji odpadów chemicznych, skontaktuj się z nami. Zajmujemy się:

  • odczynnikami chemicznymi,
  • odpadami drukarskimi i lakierniczymi,
  • odpadami motoryzacyjnymi, olejami,
  • odpadami kosmetycznymi,
  • odpadami przemysłu petrochemicznego

oraz wieloma innymi rodzajami odpadów – zarówno sklasyfikowanych jako niebezpieczne, jak i tych, które są po prostu kłopotliwe dla wytwórców lub kosztowne/trudne w samodzielnej utylizacji (tekstylia, obuwie, czyściwa, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itd.). Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków