ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Trzebinia – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska stanowią wyjątkowe zagrożenie dla niego samego oraz ludzi. Mówimy tu o groźnych zanieczyszczeniach gleby, powietrza, wody, a więc całej flory i fauny. Skażenia te są niebezpieczne ze względu na rodzaj oraz skład odpadów. Należą do nich m.in.: odpady smarowe, azbestowe, medyczne i weterynaryjne, pestycydy, a także baterie i akumulatory. Nie można ich wyrzucać razem z codziennymi odpadami. Zaleca się unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przez profesjonalną firmę świadczącą tego typu usługi. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to właśnie jeden z tych podmiotów, który profesjonalnie zajmuje się utylizacją przeróżnego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne – Trzebinia

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to zadanie dla profesjonalistów. ZUOP oferuje szereg rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Do naszych usług należy:

-odbiór odpadów,

-ich transport,

-unieszkodliwienie lub odzysk.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem dysponujemy niezbędną wiedzą pozwalającą na pełne i bezpieczne przeprowadzenie całego procesu. Nasza kadra to fachowcy doskonale znający specyfikę branży, wykorzystujący innowacyjne metody. Dodatkowo dysponujemy nowoczesnym sprzętem służącym do utylizacji odpadów. Dzięki stałemu rozwojowi firmy i jej pracowników jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym zleceniem i dostosować się indywidualnie do każdego klienta. Pomożemy Państwu uporać się z unieszkodliwianiem odpadów zgodzie z określonymi wymogami formalnymi. Powierzając nam odpady, zyskują Państwo pewność, że zostaną one zutylizowane w sposób profesjonalny i bezpieczny, chroniąc tym samym środowisko oraz zdrowie ludzkie.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków