ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Gorlice – utylizacja odpadów niebezpiecznych

Symboliczne przedstawienie ochrony środowiska przez utylizację odpadów.

Termin „utylizacja” wielu osobom kojarzy się ze zniszczeniem czegoś, pozbyciem się. Tak naprawdę jednak słowo to, pochodzące z języka francuskiego, oznacza uzdatnianie produktów – powtórne wykorzystanie czegoś, co utraciło swoją wartość. Innymi słowy, takie przerobienie odpadów, aby można ich je ponownie użyć lub uzyskać z ich inną korzyść (np. wytworzyć energię cieplną).

Utylizacja odpadów w ogólnym sensie jest bardzo ważna dla środowiska, ponieważ pozwala ograniczyć ilość śmieci, a poza tym skutecznie oszczędzić energię. Jeśli natomiast chodzi o utylizację odpadów niebezpiecznych, to jest to proces konieczny także z innego powodu. Niebezpieczne odpady, jak wskazuje już sama nazwa, mogą zagrażać środowisku naturalnemu (np. uniemożliwiając rozwój roślin i życie zwierząt), a także zdrowiu i życiu ludzkiemu.

 

Odpady niebezpieczne – utylizacja w Gorlicach

W Gorlicach przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych zająć się może Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych posiadający niezbędne pozwolenia. Jedyne, co musisz zrobić, to skontaktować się z nami i wskazać rodzaj oraz ilość substancji, którą chcesz nam powierzyć. Zajmujemy się między innymi utylizacją:

  • odpadów z remontów (np. azbestu),
  • odczynników chemicznych,
  • odpadów ropopochodnych,
  • odpadów produkcyjnych i spożywczych,
  • odpadów z tworzyw sztucznych

oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji. Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków