ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

28 marca, 2024

Utylizacja odpadów niebezpiecznych Kraków

Chcesz pozbyć się odpadów niebezpiecznych? Powierz to zadanie specjalistom, aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z prawem i procedurami. Zapraszamy do współpracy osoby z Krakowa i okolic.

Kraków: utylizacja odpadów niebezpiecznych

Podczas prac wyburzeniowych, remontowych, budowlanych i wielu innych bardzo często dochodzi do powstania odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Są to materiały i substancje, które stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia ludzkiego. Ich kontakt z wodą, glebą czy w niektórych przypadkach nawet powietrzem może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.

Dlatego też powstały specjalne przepisy i procedury regulujące sposób ich unieszkodliwiania. Wybór użytej do tego celu technologii musi być poparty szeroką wiedzą na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości tych substancji, wpływu, jaki mają na środowisko, a także sposobów ich przetwarzania oraz składowania. Zadanie to należy więc powierzyć specjalistom, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.

Kraków – jakie odpady niebezpieczne utylizujemy?

Jedną z niebezpiecznych substancji, wymagających specjalnej utylizacji, jest azbest, który często pojawia się w postaci odpadów z remontów. Materiały, które zawierają azbest, można podzielić na:

  • miękkie – o małej gęstości objętościowej (poniżej 1000 kg/m3) i zawierające ponad 20% azbestu.
  • twarde – o wysokiej gęstości objętościowej (powyżej 1000 kg/m3) i zawierające mniej niż 20% azbestu.

Nasze usługi oferowane w Krakowie w zakresie utylizacji azbestu dotyczą obu tych rodzajów materiałów.

Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z nami – odbieramy wiele rodzajów odpadów niebezpiecznych. Zachęcamy do zapoznania się z całą naszą ofertą. Zapraszamy do współpracy.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków