ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady opakowaniowe – wywóz i utylizacja

W ofercie Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych wymieniamy usługę wywozu i utylizacji odpadów opakowaniowych.

Wywóz odpadów opakowaniowych

Usługę wywozu odpadów opakowaniowych dedykujemy firmom i przedsiębiorstwom. Jeśli chcecie z niej skorzystać, należy skontaktować się telefonicznie w celu ustalenia terminu dogodnego dla obu stron.

 

Na odbierane przez nas rodzaje odpadów opakowaniowych składają się:

 

 • opakowania po farbach, lakierach, klejach, żywicach,
 • opakowania po kosmetykach, detergentach,
 • zabrudzone folie,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • zmieszane odpady opakowaniowe,
 • pojemniki ciśnieniowe.

 

Jakie odpady opakowaniowe utylizujemy?

Poniżej przedstawiamy zestawienie kodów odpadów dla różnych rodzajów opakowań.

 

 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
Mrozowa 9a
31-752 Kraków