ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych

Jednym z podstawowych odpadów stosowanych w procesie produkcji paliw alternatywnych z odpadów są odpady czyściw, sorbentów oraz materiałów filtracyjnych.

Odpady 15 02 03 i 15 02 02* – Nasza oferta

Odbieramy odpady w postaci:
• zabrudzonych szmat
• zanieczyszczonych sorbentów
• filtrów z klimatyzacji
• filtrów samochodowych
• filtrów i materiałów filtracyjnych powstających na różnych etapach produkcji
• ubrań i obuwia roboczego
• masek filtracyjnych
Najczęściej stosowane kody odpadów: 15 02 02*, 15 02 03.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków