ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Unieszkodliwianie odpadów i towarów

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy usługi profesjonalnego niszczenia odpadów oraz towarów wycofanych z sieci handlowych lub niepełnowartościowych itp. Nasza firma posiada urządzenia do mechanicznego niszczenia odpadów m.in. maszynę rozdrabniającą. Odpady, które najczęściej przeznaczone są do zniszczenia to produkty wycofane z handlu, towar wybrakowany, towar skonfiskowany przez służby celne, produkty, które straciły datę ważności do użycia lub spożycia, towar handlowy, który został zanieczyszczony w wyniku pożaru lub zalania. Niszczenie towarów wykonywane przez naszą firmę jest skuteczne i gwarantuje całkowite zniszczenie odpadów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz przekazanie do termicznego przekształcenia.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków