ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Unieszkodliwienie odpadów

Unieszkodliwienie odpadów – nasza oferta

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy usługi profesjonalnego niszczenia towarów wycofanych z sieci handlowych, niepełnowartościowych lub przeterminowanych produktów, towarów skonfiskowanych przez służby celne, dowodów rzeczowych, a także towarów uszkodzonych na skutek zdarzeń drogowych, pożarów i zalania magazynów.

Gwarantujemy całkowite zniszczenie odpadów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz przekazanie do termicznego przekształcenia. Możliwe jest także wykonanie niszczenia komisyjnego na terenie naszego zakładu.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków