ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady spożywcze

Odpady spożywcze są wykorzystywane w procesie produkcji paliwa alternatywnego, podczas którego zostają rozdrobnione i zmieszane z innymi odpadami. Rozwiązanie to daje gwarancję nieodwracalnego zniszczenia odpadów, które producent, importer lub sprzedawca chce wycofać z rynku.

Jakie odpady spożywcze odbieramy?

Odbieramy:
• odpady spożywcze sypkie i płynne takie jak: przeterminowane bądź nieprzydatne do spożycia surowce,
• gotowe produkty jak np. słodycze, napoje, dodatki do żywności, przyprawy oraz wiele innych.
Oferujemy również odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji takich jak: plewy, wytłoki itp.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków