ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór odpadów chemicznych

Odbieramy odpady chemiczne!

Nasze usługi kierujemy głównie do przedstawicieli branży medycznej, laboratoryjnej oraz badawczej. Zajmujemy się obsługą szkół, laboratoriów chemicznych, firm farmaceutycznych, szpitali oraz innych placówek leczniczych.

Jakie odpady chemiczne przyjmujemy?

  • Zużyte lub przeterminowane odczynniki laboratoryjne
  • Mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  • Odpady żrące, kwasowe, zasadowe
  • Opakowania po substancjach niebezpiecznych takie jak np. szklane butelki, probówki

Odpady chemikaliów przyjmowane są wyłącznie w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem i opisanych zgodnie z zawartością. Przyjęcie odpadów chemikaliów możliwe jest tylko po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków