ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Utylizacja eternitu

Eternit to potoczne określenie na materiały budowlane azbestowo-cementowe. Stosowanie go stało się jednak zakazane, ze względu na szkodliwość, jaką wywołują włókna azbestu. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych zajmuje się jego utylizacją.

Utylizacja eternitu – Nasza oferta

Nasi specjaliści dbają o to, by utylizować azbest z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Skorzystanie z oferty jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu konkretnego terminu.

Na zestaw naszych działań, składa się odbiór oraz transport na składowisko odpadów azbestowych. Nie zajmujemy się jednak pakowaniem ani załadunkiem. Po przeprowadzonych pracach przyjmujemy Kartę Przekazania Odpadu w BDO. Warto tutaj dodać, że posiadamy wymagane zezwolenia i decyzje dla prowadzenia tej działalności na terenie całego kraju.

Ile kosztuje profesjonalna utylizacja eternitu?

W przypadku utylizacji eternitu możliwe są tylko wyceny kontenerowych ilości – kilka Mg. Nie zajmujemy się zagospodarowaniem małych ilości azbestu.

Co dokładnie składa się na kwotę płynącą z tego tytułu? Oczywiście jest to wielkość partii transportowej. Dzięki konsultacji telefonicznej poznacie możliwą cenę usługi jeszcze przed wykonaniem profesjonalnej utylizacji eternitu.

Utylizacja eternitu – dlaczego to takie ważne?

Z racji swojej lekkości i taniości eternit był stosowany w wielu konstrukcjach budowlanych, które dotąd znajdują się w dużej części otoczenia. Materiały budowlane z eternitu zawierają włókna azbestowe, które po dostaniu się do płuc człowieka, już ich nie opuszczają. Ich wpływ na organizm może pojawić się nawet po kilku latach. Narażeni na styczność z nimi mogą doświadczyć poważnych chorób, takich jak:

  • Azbestoza
  • Mezotelioma
  • Rak płuc
  • Międzybłoniak opłucnej
  • Rak nerwokomórkowy
Mrozowa 9a
31-752 Kraków