ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się wszelkie odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być wyrzucone do klasycznych kontenerów. Mogą one powstawać np. przy przenoszeniu biura lub siedziby firmy. Oferujemy pomoc przedsiębiorstwom, które chcą pozbyć się tego rodzaju odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Oferta Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych obejmuje między innymi utylizację odpadów wielkogabarytowych.  Dysponujemy transportem kontenerami KP35, a także oferujemy możliwość wstawienia kontenera na określony czas.

Koszty zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych są zależne od rodzaju przekazywanych odpadów, ilości oraz lokalizacji odbioru. Nie zapewniamy załadunku odpadów wielkogabarytowych.

Jakie odpady wielkogabarytowe odbieramy?

Wśród odbieranych przez Zakład odpadów wielkogabarytowych wyróżniamy stare, uszkodzone lub zniszczone meble, takie jak:

  • regały,
  • krzesła obrotowe,
  • biurka,
  • półki,
  • szafy z budynków
  • biurowych i magazynów.

Jak skorzystać z oferty odbioru odpadów wielkogabarytowych?

Warto mieć na uwadze, że oferta odbioru odpadów wielkogabarytowych jest dedykowana firmom. Ponadto, abyście mogli skorzystać z usługi, musicie skontaktować się telefonicznie 12 684 01 80 lub mailowo biuro@zuop.com.pl w celu ustalenia terminu jej wykonania.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków