ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady drukarskie i lakiernicze

Zarówno przemysł drukarski, jak i lakierniczy, jak każde inne segmenty rynku generują konkretne odpady związane ze swoimi branżami. ZUOP w ramach swoich usług zajmuje się utylizacją farb drukarskich, klejów, rozpuszczalników, lakierów i wielu innych.

Utylizacja farb i lakierów – kto może skorzystać z oferty?

Prawo skupiające się na gospodarowaniu odpadami dotyczy również farb i lakierów, które należą do pozostałości pochodzących z przemysłu drukarskiego. Z tego też względu ten rodzaj odpadów nie może zostać wyrzucony gdziekolwiek. Dzięki naszej usłudze utylizacji farb i lakierów wiele osób może pozbyć się tego problemu. Kto może skorzystać z tej oferty?

 • Drukarnie,
 • Zakłady poligraficzne,
 • Wydawnictwa,
 • Firmy przemysłu lakierniczego,
 • Instytucje publiczne.

Utylizacja farb i innych odpadów drukarskich

Co znajduje się na liście odpadów, które nasz Zakład zabiera? Należą do nich:

 • Wywoływacze
 • Utrwalacze
 • Wszelkiego rodzaju opakowania, w tym te po substancjach niebezpiecznych (15 01 10*).
 • Tusze drukarskie
 • Odpady farb, rozpuszczalników i klejów w każdej postaci: stałej, rzadkiej, czy gęstych szlamów
 • Zużyte tonery drukarskie
 • Inne

Uczulamy jednak na to, że zawsze należy zadzwonić i awizować się na konkretny termin odbioru farb i odpadów drukarskich.

Utylizacja farb i lakierów a rozporządzenie z 9 października 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. konieczne jest utworzenie zgłoszenia SENT na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dla transportowanych odpadów zgodnie z poniższym wykazem w ilości powyżej 1000 l celem monitorowania przewozu.

 • 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13* – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 01 19* – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13* – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15* – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Z tego też względu tak istotny jest kontakt z Zakładem i awizowanie terminu, w którym do takiego przewozu dojdzie. Wszystko za sprawą faktu, że taki przewóz powinien być minitorowany i bez dokonania powyższych działań usługa nie zostanie przeprowadzona.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków