ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odpady drukarskie i lakiernicze

Zapraszamy do współpracy drukarnie, lakiernie, oraz zakłady produkcji opakowań.
Przyjmowane odpady drukarskie i lakiernicze w większości przekazywane są do spalarni odpadów przemysłowych.

Odpady drukarskie i lakiernicze – co odbieramy?

Szczególnie pożądane są tutaj odpady farb, rozpuszczalników oraz klejów w różnych stanach skupienia: stały, rzadki, gęste szlamy. Równie atrakcyjne są również odpady czyściw zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.
Oprócz wyżej wymienionych odbieramy również:

 • wywoływacze
 • utrwalacze
 • wszelkiego rodzaju opakowania, w tym te po substancjach niebezpiecznych (15 01 10*).
 • tusze drukarskie
 • zużyte tonery drukarskie
 • inne

Utylizacja farb i lakierów – ważne informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. konieczne jest utworzenie zgłoszenia SENT na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dla transportowanych odpadów zgodnie z poniższym wykazem w ilości powyżej 1000 l celem monitorowania przewozu.

 • 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13* – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 01 19* – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13* – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15* – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Mrozowa 9a
31-752 Kraków