ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór oleju przepracowanego i odpadów paliw ciekłych

Jak wiadomo, właściwe postępowanie z olejem przepracowanym i innymi odpadami przemysłu petrochemicznego ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. Jako ZUOP oczywiście rozumiemy wagę odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i z tego względu oferujemy kompleksowe usługi przyjęcia takich odpadów. Szczególnie interesują nas odpady w postaci paliw ciekłych, olejów odpadowych, odpadów parafinowych, mazutów itp.

Odbiór oleju przepracowanego – Oferta

Różnego rodzaju oleje należą oczywiście do szkodliwych substancji, których nie można się tak po prostu pozbyć. Wszystko ze względu na to, że wykazują się toksycznymi właściwościami, które są żrące i utleniające. Zatrudniamy wyłącznie specjalistów, którzy mają doświadczenie w branży i są w stanie bezpieczenie zająć się tego rodzajem odpadów. Dzięki nim cała usługa jest wykonywana sprawnie, dokładnie i bezpiecznie.

Uczulamy na to, że przed zamówieniem usługi, zawsze należy zadzwonić i awizować się na konkretny termin.

Jakie odpady odbieramy?

Na liście odpadów, które odbieramy, znajdują się oczywiście:

  • 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
  • 13 07 02* Benzynę
  • 13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
  • Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.:
  • 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.
  • 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

Dysponujemy sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów ze zbiorników paliwowych zlokalizowanych na stacjach benzynowych i innych miejscach gromadzenia paliw. Przyjmowane odpady zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiór kwitowany przyjęciem karty przekazania odpadu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest utworzenie zgłoszenia SENT na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dla transportowanych odpadów paliwowych i olejowych w ilości powyżej 500 l celem monitorowania przewozu.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków