ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

24 maja, 2024

Recykling – Co to takiego?

recykling

W obliczu rosnącej troski o środowisko naturalne oraz wyczerpujących się zasobów i surowców recykling staje się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Jest to proces, który nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety, ale także przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. Poniżej dowiecie się, czym właściwie jest oraz jakie są jego etapy.

Co to jest recykling?

Recykling to proces, polegający na przetwarzaniu zużytych materiałów i odpadów w celu wytworzenia nowych produktów. Głównym jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz oszczędzanie surowców naturalnych. Dzięki recyklingowi umożliwia się ponowne wykorzystanie materiałów takich jak: papier, plastik, szkło, metal czy elektronika. Takie działanie przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.

Rodzaje recyklingu

Jak powszechnie wiadomo, recykling dzieli się na różne rodzaje w zależności od specyfiki obróbki i zastosowania. W przypadku pierwszego typu wyróżniamy rodzaje obróbki:

 • Termiczne – wykorzystuje wysokie temperatury do przetwarzania odpadów. Jest to proces obejmujący spalanie odpadów w kontrolowanych warunkach, aby odzyskać energię lub przekształcić materiały w formy użyteczne.
 • Surowcowe – odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ponownego ich wykorzystania w produkcji. Składa się na nie segregacja, rozdrabnianie i przetwarzanie materiałów w celu uzyskania surowców wtórnych.
 • Chemiczne – przeszktałcanie odpadów w wyniku reakcji chemicznych. Umożliwia to rozkład złożonych materiałów na prostsze związki chemiczne, które mogą być następnie użyte do produkcji nowych produktów.
 • Materiałowe – bezpośrednie przetwarzanie odpadów w nowe produkty, bez konieczności rozkładu na poziom chemiczny. Jest to najczęściej stosowana forma recyklingu, obejmująca różnorodne materiały.
 • Organiczne lub kompostowanie – biologiczna obróbka tlenowa lub beztlenowa odpadów organicznych, takich jak resztki jedzenia, odpady ogrodowe czy papier, w celu wytworzenia kompostu, metanu lub materii organicznej.

Etapy recyklingu

Wiedząc już, czym jest recykling i jego rodzaje, warto skupić się na jego poszczególnych etapach. Mamy tutaj do czynienia z pięcioma krokami. Należą do nich:

 • Segregacja – jeden z najważniejszych etapów recyklingu. Polega na oddzieleniu odpadów według ich rodzaju (plastiki, papiery, szkło, bio, zmieszane), co umożliwia dalsze przetwarzanie.
 • Rozdrabnianie – po segregacji odpady są poddawane procesowi rozdrabniania. Ma to na celu zmniejszenie ich objętości i ułatwienie dalszego przetwarzania. Wykonuje się to przy pomocy rozdrabniarki, kruszarki lub młynów młotkowych.
 • Mycie odpadów – szczególnie ważne w przypadku plastików i szkła. Proces ten usuwa zanieczyszczenia, takie jak resztki jedzenia, kleje, etykiety i inne substancje, które mogłyby wpłynąć na jakość recyklingowanego materiału.
 • Produkcja nowych produktów – przetworzenie rozdrobnionego i umytego plastiku na nowe produkty poprzez stopienie i wytłaczanie przez specjalne formy.
 • Pozostałe – urządzenia pomocnicze, usunięcie pozostałości chemicznych, mieszanie recyklingowanych materiałów.

Co podlega recyklingowi?

Jak można się domyślać, największym segmentem odpadów są te, które wytwarza się w gospodarstwach domowych. Dzielimy je na cztery grupy, które charakteryzują się oznakowaniem kontenerów przy pomocy poszczególnych kolorów. Zaliczamy do nich:

 • Papier – gazety, czasopisma, papiery biurowe, kartony i książki – kontener niebieski.
 • Plastik – butelki PET, opakowania, torby i folie plastikowe – kontener żółty.
 • Szkło – butelki i słoiki szklane, szkło stołowe i okienne – kontener zielony.
 • Metale (opcjonalnie) – odpady aluminiowe, stalowe, mosiądzowe, miedziane – kontener czerwony lub pomarańczowy.

Poza podstawowymi grupami koniecznie musimy wspomnieć o możliwości recyklingu elektroniki, olejów, odpadów spożywczych, czy drukarskimi. Tymi odpadami zajmują się jednak profesjonalne zakłady, takie jak ZUOP.

Recykling tworzyw sztucznych

Jeśli posiadacie firmę, która generuje sporą ilość tworzyw sztucznych, to koniecznie skorzystajcie z oferty dostępnej w ZUOP, jaką jest przetwarzanie tworzyw sztucznych. Odbieramy w tym zakresie przede wszystkim odpady PE, PP, PET, PC, PS, ABS, PVC, żywice epoksydowe. Pełną ich listę znajdziecie w zakładce oferty dotyczącej tej usługi.
Te konkretne odpady również dostają dzięki nam nowe życie. Wszystko za sprawą faktu, że są cennym komponentem w procesie produkcji paliwa alternatywnego. Od skorzystania z usługi dzieli was jeden telefon, który pozwoli na ustalenie daty jej wykonania.

Jakich odpadów nie można poddać recyklingowi?

Choć lista odpadów zdatnych do recyklingu jest duża, to możemy również wyłonić takie rodzaje odpadów, które nie nadają się do tego procesu. Należą do nich przede wszystkim:

 • Zatłuszczony, brudny papier, karton lub opakowania,
 • Odchody zwierząt,
 • Artykuły higieniczne,
 • Tapety oraz kalki,
 • Ceramika,
 • Papier foliowany,
 • Znicze z dodatkiem wosku,
 • Termometry,
 • Strzykawki,
 • Monitory.

Do tej grupy zaliczają się również zużyte papierowe kubki po kawie, pełne opakowania po lekach, lustra czy też szkło żaroodporne.

Co powstaje dzięki recyklingowi?

Jak wiadomo, recykling pozwala na przekształcenie zużytych materiałów w nowe produkty. Co jednak powstaje dzięki niemu? W tej grupie można wymienić oczywiście banknoty, opakowania do jajek, izolacja samochodowa, papiery do pisania, jak i te toaletowe. Ponadto do tego zestawienia zaliczają się doniczki, filtry do kawy, ubrania, meble, zabawki, materiały budowlane, paliwo alternatywne i wiele innych.
Nie zapominamy tutaj o bandażach, czy nawet fartuchach szpitalnych. Dla wielu zaskoczeniem jest fakt, że z recyklingu pochodzą nawet telefony najpopularniejszych marek, lampy, czy artykuły biurowe.

Zalety recyklingu

Omawiając obszernie temat recyklingu, należy skupić się na zaletach płynących z tego zestawu działań. Należą do nich oczywiście:

 • Redukcja eksploatacji surowców,
 • Zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • Mniejsze zużycie wody,
 • Efektywność energetyczna,
 • Nowe miejsca pracy w sektorze recyklingu,
 • Oszczędności na opłatach za składowanie odpadów,
 • Zmniejszenie wahań cen.
Mrozowa 9a
31-752 Kraków