ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

28 maja, 2024

Sprawozdanie roczne BDO

Sprawozdanie roczne BDO

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań rocznych BDO staje się nieodłącznym elementem działalności. Wprowadzone przepisy mają na celu skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami, monitorowanie strumieni odpadów oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czym jest sprawozdanie roczne BDO i do kiedy trzeba je składać?

Sprawozdanie roczne BDO – co to?

Sprawozdanie roczne BDO – Bazy Danych Odpadowych – to dokument, który podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów muszą sporządzać i składać co roku. Jego celem jest przekazanie szczegółowych informacji na temat ilości i rodzaju wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów, a także sposobu ich gospodarowania.

Wspomniana baza danych początek swojego prowadzenia ma w 2018 roku i każdy może ją sprawdzić. Co ważne, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Art. 73 skupia się na tym, jakie firmy są właściwie zobowiązane do dokonywania takowej sprawozdawczości. W sprawozdaniu należy zawrzeć:

 • Informacje ogólne o podmiocie,
 • Jakie odpady wprowadza się do obrotu,
 • Dane o wytwarzanych odpadach,
 • Sposoby gospodarowania odpadów,
 • W jaki sposób odpady są przetwarzane.

Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie roczne BDO?

Bardzo ważne jest dotrzymywanie terminów dotyczących Bazy Danych Opadów. Sprawozdanie roczne BDO należy składać do 15 marca i ma ono dotyczyć roku poprzedniego. Jeśli chodzi jednak o sprawozdanie komunalne, to powinno być ono złożone do 31 stycznia.

Co ze sprawozdaniem w momencie, gdy zamykacie swoją działalność? W takiej sytuacji powinniście złożyć sprawozdanie maksymalnie w czasie 7 dni od jej zamknięcia.

Jak złożyć sprawozdanie roczne BDO? Krok po kroku

Aby jak najlepiej zająć się tematem złożenia sprawozdania BDO, warto wiedzieć, jak dokonać tego krok po kroku. Proces ten powinien przebiegać następująco:

 1. Przygotujcie niezbędne dane – informacje o odpadach, dane finansowe oraz dokumenty.
 2. Zalogujcie się/Zarejestrujcie się w BDO.
 3. Znajdźcie zakładkę „Sprawozdawczość”.
 4. Odnajdźcie w niej „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”.
 5. Kliknijcie i stwórzcie nowe sprawozdanie.
 6. W kreatorze wypełnijcie wszystkie wskazane punkty – jasno przedstawi on, gdzie macie zawrzeć poszczególne informacje, a niektóre wypełni automatycznie.
 7. Po wypełnieniu sprawozdania wedle wytycznych, wyślijcie je.
 8. Na koniec pobierzcie UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru – czyli potwierdzenie, że w danym terminie złożyliście sprawozdanie w systemie BDO.

Sprawozdanie roczne BDO – Pozostałe informacje

Kto powinien złożyć sprawozdanie roczne BDO?

Do grona podmiotów, które są zobowiązane do złożenia sprawozdania rocznego BDO należą oczywiście przede wszystkim:

 • Przedsiębiorstwa przetwarzające odpady lub je zbierające,
 • Firmy, których działalność polega na wydobyciu śmieci ze zwałowiska lub składowiska odpadów,
 • Podmioty odpowiedzialne za wytwarzanie odpadów i prowadzenie ich ewidencji,
 • Producent, nabywca lub importer opakowań z drewna, szkła, papieru lub tektury, tworzyw sztucznych,
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty, takie jak oleje, opony, preparaty smarowe,
 • Producenci pojazdów,
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny bądź elektroniczny,
 • Organizacje odzysku,
 • Producenci odpowiedzialni za prowadzenie sklepów lub hurtowni,
 • Odpowiadający za produkcję lub/i import baterii, lub akumulatorów.

Gdzie złożyć sprawozdanie roczne BDO?

Jeśli chodzi o sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami BDO, to powinno ono zostać złożone do marszałka województwa w zależności od miejsca wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

W momencie składania sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych powinniście je przekazać do właściwego miejscowo prezydenta miasta, wójta albo burmistrza.

Chcąc złożyć sprawozdanie BDO z zakresu produktów, opakowań i o gospodarowania odpadami z nich powstającymi, to również postawcie na przekazanie marszałkowi województwa. Tym razem jednak należy kierować się jego wyborem w zależności od miejsca prowadzenia działalności.

Ile kosztuje składanie sprawozdania rocznego BDO?

Jeśli chodzi o cenę, jaką wynosi składanie sprawozdania rocznego BDO przy pomocy innych firm, to należy spodziewać się cen, wahających się od 100 do 600 złotych. Samodzielne złożenie sprawozdania nie podlega żadnej opłacie.

Do zapłacenia jest jedynie roczna opłata, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy płacą 100 złotych, a przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy są zmuszeni do zapłacenia 300 złotych.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków